Kdo má zájem o literaturu různých žánrů, ale i o starší čísla časopisů, může zajít do prostor Městské galerie v Horní ulici. Vybrat si lze ze staršíhofonduknihovny. Zbývátu přibližně tolik titulů, kolik jich za rok přibude. Neuvěřitelných tři a půl tisíce.

Českokrumlovským knihovnicím je zatím líto tyto exempláře odevzdat do sběru, proto zkoušejí milovníky knih ještě oslovit, zda se jim něco přece jenom nebude hodit.

Význam prodloužené akce k Měsíci čtenářů přibližuje ředitelka knihovny Karla Votřelová: „Motivací je hlavně to, aby ještě alespoň část těchto knih byla dál využita, než budou nakonec odvezeny do sběru. Důležité je i hledisko prostoru, který tyto – již nepůjčované a tedy nečtené knihy – zabírají novým knihám. Roční přírůstek krumlovské knihovny je přibližně 3 500 nových titulů, včetně knih pořizovaných pro regionální činnost, které se musejí umístit do stávajících regálů."

Vyřazování se týká celého knihovního fondu, takže při prodeji jsou k dispozici jak knihy naučné, tak beletrie, jednak literatura pro dospělé, jednak dětská literatura.
Mezi tituly šlo objevit knížky o vynálezcích, o pěstování růží, též historické průvodce. Vedle knih z éry socialismu skvost z nakladatelství Vyšehrad.

Ředitelka českokrumlovské knihovny Karla Votřelová k současné výprodejní akci vysvětlila: „Každá knihovna provádí aktualizaci svého fondu, která spočívá ve vyřazování obsahově zastaralých, opotřebovaných nebo viditelně poškozených knih. Vždy za určité období je proveden odpis těchto knih a vzniklý seznam má knihovna za povinnost „vyvěsit" na internetu pro ostatní knihovny v republice jako nabídku. Třebaže jde již o knihy poškozené nebo také velmi zastaralé, knihovnyzrůznýchmíst republiky se skutečně ozývají a o některé tituly žádají."

To se stává kupříkladu při nečekané ztrátě některého titulu z řady – dílové publikace, a podobně. „V tomto případě knihovna odesílá žádané tituly poštou; žádající knihovna následně uhradí posílající knihovně poštovní náklady. Po stanoveném termínu jsou pak knihy shromažďovány ve skladu; čeká se na vhodný termín, kdy se knihám dá nová další šance tím, že budou nabídnuty veřejnosti k symbolickému prodeji, jehož výtěžek jde do pokladny knihovny," popsala osud kdysi žádaných knížek Karla Votřelová.

O některé z nich měla zájem krumlovská čtenářka Lea Konvalinková, jež sdělila: „Jsem častou návštěvnicí knihovny. Chodím sem studovat. Dálkově totiž studuji práva, tak jsem se přišla podívat i na akci k Měsíci čtenářů. Z nedostatku místa jsem doma rovněž v poslední době vyřazovala hodně knih, třeba i odbornouliteraturu. Možná je na oplátku nabídnu knihovně."

Knihovnice Jaroslava Valtrová k letošní akci podotkla: „Je tu několik set knih. Do jejich nošení se zapojili všichni zaměstnanci. Do prostor galerie jsme je snášeli z prvního patra."

Ředitelka Karla Votřelová navíc upřesnila, že vyřazovány jsou i starší ročníky časopisů: „Jedná se třeba o tituly Žena a život, Zdraví, 100+1, Xantypa, Dům a bydlení, Koktejl, Instinkt i jiné."

Počet knih

Z celkového množství cca 4 000 titulů knih a cca 800 časopisů zatím (první týden akce) Městská knihovna v Českém Krumlově prodala přibližně 500 různých knih a asi 200 kusů časopisů.
V rámci měsíce března – Měsíce čtenářů – pokračuje (druhý týden akce) prodej vyřazených knih a časopisů v prostorách Městské galerie v Horní ulici 155 do pátku kromě středy; a sice od 13 do 17 hodin.

Autor: Deník / Pavel Pokorný