„Stalo se něco, co málokdo čekal, podařilo se nám získat povolení na ošetření chemickou cestou v okolí Lipenska," pochvaloval si jihočeský radní pro dopravu Antonín Krák. „Tuto změnu kvitují nejen občané, ale i starostové obcí na Lipensku. Nezískali jsme povolení pouze pro silnici mezi Černou v Pošumaví a Dolní Vltavicí, protože tam by ošetření zasahovalo do podzemních vod." Jedná se především o hlavní úseky 
z Dolního Dvořiště přes Lipno, Frymburk až po obec Černá v Pošumaví a v úseku mezi Větřním až do Frymburka.

O kvalitu vody na Lipně se obávají ekologové, Jihočeský kraj (JčK) si ale nechal vypracovat několik studií týkajících se nárůstu koncentrace chloridů ve vodě a také obsahu arsenu, kadmia, chromu, rtuti, olova a dalších jedů 
v posypu. Jedním z hypotetických scénářů byla situace, kdy by veškerá sůl aplikovaná na silnice byla vysypána přímo do Lipna. „Změna technologie zimní údržby bude mít za následek zvýšení koncentrace chloridů do 
4 mg/l," píše ve zprávě Karel Černý, vedoucí odboru životního prostředí JčK.

Přitom limitní hodnota ročního průměru pro užívání povrchové vody pro vodárenské účely je 140 mg/l. Aby bylo tohoto limitu dosaženo, pokud by se přímo do vody vysypala veškerá sůl, která poslouží k posypu, hladina by musela být o deset metrů níž, než je teď. Kraj také nechal analyzovat obsah soli v letech 2003–2010 kvůli toxickým příměsím. „Ve všech případech byly jejich koncentrace pod detekčním limitem použitých analytických metod," píše ve zprávě Karel Černý. „Posypová sůl je většinou odebírána od producenta, který ze stejného ložiska těží i jedlou sůl."

Obavy ekologů nesdílí ani vedoucí lipenského provozu Povodní Vltavy Radovan Honza. „Vodní dílo a celá hráz patří nám, takže se o vozovku na hrázi v zimě musíme starat. Ale nedomnívám se, že solení způsobí nějakou katastrofu. Kdyby se mělo solit stejně, jako se solilo v minulých dvaceti letech jinde, nic se dít nebude. Nemám strach, že by děti našich dětí a jejich děti měli na Lipně slanou vodu."

„Abychom mohli na sníh rychle reagovat, postavili jsme v osadě Mokrá halu, která je v současnosti až po střechu naplněná solí, která je připravena na silnice," dodal radní Antonín Krák. „Přínos solení vidíme v lepší kvalitě cestovaní nejen pro obyvatele Lipenska, ale i návštěvníky, a také v lepší dostupnosti záchranných systémů, tj. sanitek, hasičů a policie, jelikož na silnicích upravených chemickou cestou se jezdí mnohem lépe a bezpečněji." Díky solení kraj také ušetří pěkné peníze. „Ošetřovat vozovky inertním posypem je mnohem dražší," řekl radní. „Jednak se kolem Lipna často musel posyp provádět i v několika jízdách za sebou, protože stačilo pár aut a veškerý inert byl v příkopech, jednak nás stála plno peněz jarní údržba a úklid posypu."