Michaela Podholová prošla studiem speciální pedagogiky a pedagogiky volného času na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, za sebou má první ročník dálkového studia na Jihočeské univerzitě, obor učitelství odborných předmětů.
„Jsem sociálně založený člověk, ráda pomáhám lidem," naznačila Michaela Podholová důvod, proč se přihlásila k výběrovému řízení na pozici ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže v Českém Krumlově.
Michaela Podholová by krumlovský červený kříž ráda více zviditelnila. Jelikož se však jedná o neziskovou organizaci, musí ke svým aktivitám shánět sponzory. „Není to vůbec jednoduché," svěřila se Ludmila Kánicová, předsedkyně dozorčí rady oblastního spolku krumlovského červeného kříže, „ovšem problém s přísunem grantů nemáme pouze my, nýbrž i ostatní spolky českého červeného kříže v republice."
Michaela Podholová uvedla, že jako nová ředitelka by se chtěla více věnovat práci se seniory a nastávajícími matkami, přičemž seniorům chce poskytnout například služby týkající se běžných nákupů. Dále s nimi plánuje podnikat výlety a jiné volnočasové aktivity. Rovněž je chce seznámit s kurzy první pomoci. Pro nastávající matky připravuje krumlovský červený kříž speciální kurzy zaměřené na nastávající mateřství.
„V tomto směru zavedeme také zdravotní školení pro maminky, aby dokázaly pomoci svému dítěti, když se mu něco stane," přiblížila Michaela Podholová, „ne každá matka totiž ví, jak se v situaci, kdy například dítě něco vdechne, zachovat."
Místní spolek červeného kříže se hodně zabývá prací s dětmi a mládeží. Mimo jiné organizuje okresní kolo soutěže Hlídky mladých zdravotníků, kde se děti učí aplikaci praktické první pomoci, transportu poraněného a praktickou manipulaci s obvazy a jejich použití k ošetření poraněných.
„Na této akci spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Českém Krumlově," uvedla Ludmila Kánicová, „samotná soutěž probíhá na jednotlivých stanovištích v městském parku."
Za zmínku určitě stojí také dětský příměstský tábor, který krumlovský červený kříž organizuje a jehož termín je od 11.8. do 15.8. „Tábor je určen pro děti od osmi do patnácti let," řekla Michaela Podholová, „bude probíhat sportovně relaxační formou. Zaměříme se na pěší a cyklistické výlety, přičemž poslední den tábora bychom chtěli věnovat zdravotní výchově, zřejmě formou soutěže."
Nová ředitelka chválí nynější dobrovolníky, kteří pro červený kříž pracují. Zároveň dodává, že by jich bylo potřeba víc.
„Dobrovolníky vítáme. Zajišťujeme dozor na otáčivém hledišti, na mezinárodním hudebním festivalu a pokud si nás organizátoři vyžádají, tak i na Václavských slavnostech. Některé služby jsou placené, ale spíš převažují ty, které dělají dobrovolníci zadarmo," připustila Michaela Podholová s tím, že mezi dobrovolníky převládají lidé starší generace.
Mladí lidé se do práce pro červený kříž příliš nehrnou. Výjimku tvoří například studenti střední zdravotnické školy, kteří však po ukončení studií zpravidla odcházejí.