Mikulášská nadílka v Českém Krumlově se nesla v duchu exkurze do historie českých čertů, kterým v současné době hrozí zápis na listinu ohroženého kulturního dědictví.

Mikuláše se ale po chvíli děti dočkaly a ty odvážné přišly za ním na pódium říci básničku. Když předstoupili s básničkou i dva malí čertíci, Mikuláš se zadumal: "Můžu já vůbec obdarovat malé čerty?" "My ale nejsme čerti, my jsme za ně jenom převlečený!" ujišťovali čertíci honem a tak jim byla básnička uznána.

Jedno z dítek zřejmě při přednesu zaskočila tréma: "Mikuláš ztratil plášť… a víc už nevím," vydechlo. Mikuláš měl pochopení a tak žádný recitátor neodešel s prázdnou.