Povznášející zvuk barokních varhan v nadějkovském kostele Nejsvětější Trojice těší posluchače už téměř 240 let. Tento královský nástroj, jak se varhanám někdy přezdívá, nyní podstupuje rozsáhlou rekonstrukci.

Zbaví ho nejen červotočů, ale také mu navrátí plnou funkčnost. Odhadované náklady na jeho záchranu se pohybují kolem jednoho milionu korun. Část výdajů pokryla dotace, farnosti také přispěla obec Nadějkov a jednotliví dárci.

Podle Mikuláše Selveka, představeného milevského premonstrátského kláštera a administrátora farnosti Nadějkov, začal s opravami nástroje jeho předchůdce Zdík Miroslav Jordánek v roce 2014.

„Varhany byly dost poškozené, některé rejstříky nehrály, proto jsme se odhodlali k opravě,“ vysvětlil. Mikuláš Selvek věří, že celou rekonstrukci dokončí pravděpodobně v roce 2020, kdy dojde na v pořadí už čtvrtou etapu oprav. „Kvůli omezené kapacitě firmy, která rekonstrukci provádí, to dříve nestihneme,“ doplnil.

Památkově chráněné varhany si Nadějkovští poslechnou hlavně při bohoslužbách a mších, ale i svatbách, křtech a pohřbech. Představený milevského kláštera dodal, že využití najdou i při občasných koncertech.

„Na poslední etapu oprav přispěl koncert Simony Šaturové a Lenky Navrátilové,“ připomněl akci uspořádanou k příležitosti 100. výročí vzniku republiky a 20. výročí obnovení divadelního spolku Fikar začátkem září. „Rád bych poděkoval všem, kteří na opravu přispěli,“ zakončil. Nadějkovské varhany vyrobil roku 1779 Fridrich Semrád. Stály tehdy 200 zlatých.