„Projekt revitalizace areálu klášterů je životaschopný a v současné době na něm pracuje celý tým lidí,“ prohlásila ve středu místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová na tiskové konferenci svolané přímo do prostor kláštera.

Podle jejího názoru padl v posledních dnech na město i na projekt v souvislostí s třísetmilionovou dotací na opravy klášterů stín pochybností, které je nyní nutno vyvrátit.

Celý tým pracuje podle schváleného harmonogramu a na pondělním jednání rady města bylo navíc už schváleno i zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace komplexu klášterů.

Ministr kultury Jiří Besser se minulý týden vyjádřil v tom smyslu, že projekt musí získat stavební povolení do 15. prosince a pokud se tak nestane, zasadí se o jeho zastavení. To ale vyvrátilo včerejší vyjádření radního a koordinátora projektu Jana Vondrouše.

„Podle platných podmínek poskytovatele dotace musíme mít stavební povolení alespoň na jednu podstatnou stavbu do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy. A to je tedy 31. květen 2011,“ řekl Vondrouš s tím, že termín 15. prosince se možná nachází v některé z původních verzí smluv odevzdaných na ministerstvo.

Ty se ovšem upravovaly v závislosti na dobu konečného schválení finální smlouvy o poskytnutí dotací. Pro úplnost je nutno dodat, že proces schvalování trval nakonec na ministerstvu tři čtvrtě roku.

Jan Vondrouš už také podle svých slov informoval ministerstvo o tom, že zveřejněný termín patnáctého prosince se zjevně nezakládá na pravdě.

„Neporušujeme žádný z důležitých a sledovaných termínů souvisejících s přidělením, průběhem a administrací dotace. Všechny termíny se dají stihnout,“ shrnul Vondrouš.

Za poslední čtyři měsíce od podepsání smlouvy o poskytnutí dotace na opravy klášterů v Českém Krumlově byl zatím sestaven pracovní tým, zadáno výběrové řízení a dosud není z celkové částky 325 milionů vyčerpána ani koruna. Dosavadní náklady hradí město Český Krumlov.

Řečeno s nadsázkou, pokud ministrovi kultury Jiřímu Besserovi vadila kromě jiného i nejednotnost českokrumlovských zastupitelů, pak je případné zastavení projektu a odejmutí dotace poměrně snadným cílem.

Vzkaz městu by se dal také interpretovat a přepsat i docela jednoduše: Pokud se v Českém Krumlově neumíte dohodnout, zdali dotaci chcete nebo ne, a dosud jste z ní nevyčerpali nic, pak vám ji vezmeme a dáme ji tomu, kdo ji opravdu chce a potřebuje.

Mezi hlavní odpůrce projektu revitalizace klášterů patří dlouhodobě i starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. Ten minulý týden znovu potvrdil, že projekt podle něj není pro město vhodný, městu a občanů nepřinese nic, kromě velkých rizik.

„Já si myslím, že v momentě, kdy něco schválí zastupitelstvo, tak statutární zástupce města má bez diskuze plnit usnesení zastupitelů. Pokud je neplní, tak se domnívám, že je to dokonce porušení zákona o obcích,“ shrnul ve středu Jan Vondrouš.

Deník přinesl v úterý také názory lídrů jednotlivých stran na problematiku dotace a klášterů. Některé z nich, zvláště názor Petra Šandery, zněly velice tvrdě. Mimo jiné prohlásil, že není dobré rekonstrukci či revitalizaci spojovat pouze s jednou generací politiků a úředníků, snažící se zúročit své letité vzájemné vazby nesporně ke svému prospěchu.

Podle Vondrouše se ale k dotaci přihlásila většina politických stran a subjektů, což považuje za kladné. „Prohlášení komunistů je ale pro mne osobně signálem, že jdeme dobrým směrem,“ kontroval ve středu s úsměvem Jan Vondrouš.

Podle ředitele Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslava Reitingera je v současné době na objektech klášterů investiční dluh kolem 150 milionů korun. Takové peníze město nemá šanci ze svého investovat. A pokud by o dotaci přišlo nebo ji odmítlo? Pak bude asi nutno kláštery prodat.

„To jsou možná scénáře, které jsou u některých kritiků už nyní připraveny jako budoucí záchranné plány. To ať si každý srovná se svým svědomím, na toto téma už nebudu spekulovat,“ nastínil Reitinger.

Mohl by se tedy v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy o dotaci objevit zčistajasna nějaký kupec, který projeví zájem i třeba jen o menší část objektů? Ani podle sdělení Zikmundové a Vondrouše není tato možnost úplně vyloučena.

Ohlédnutí

- Přípravná fáze projektu byla zahájena 3. prosince 2007.

- Projektový záměr schválilo Ministerstvo kultury 21. ledna 2008.

- 27. srpna 2009 schválilo zastupitelstvo města předložení žádosti o poskytnutí podpory včetně studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu a dalších příloh do první kontinuální výzvy IOP. Žádost byla podána 24. září 2009.

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal ministr kultury Václav Riedlbauch 31. května 2010.

- 2.6. ministr kultury navštívil a slavnostně předal Rozhodnutí o poskytnutí dotace místostarostce Jitce Zikmundové.

- Oficiálním zatupováním města Český Krumlov v jednáních s Ministerstvem kultury o projektu pověřily rada a zastupitelstvo města Český Krumlov svými usneseními koordinátora projektu radního Jana Vondrouše.

- Žádný orgán města Český Krumlov nikdy nepřijal žádné usnesení, které by zpochybňovalo zájem města o pokračování v realizaci projektu.