Bioodpad zkrátka připraví před plot a pracovníci obce jej sbírají a odvážejí. Tuto službu však obec v brzké budoucnosti ještě zdokonalí.

„Ke svozu jsme přikročili poté, co jsme vyhláškou zakázali pálení rostlinných zbytků," konstatoval včera starosta Mirkovic Antonín Gallistl. „Dvěma vleky pak bioodpad odvážíme zubčickému Zemosu do bioplynové stanice."

Nyní se obec chystá nakládání s odpadem zkvalitnit. Má proto políčeno na novou techniku. Plánuje pořídit nový traktorový podvalník na kontejnery, pět kontejnerů a štěpkovač. Navíc získá obec v rámci svého členství ve Svazu měst a obcí Jihočeského kraje sedmdesát kontejnerů na rostlinný odpad pro zájemce z obce a přilehlých osad. Jednotlivci je obdrží bezplatně. Tyto kontejnery budou vlastně kompostéry. To vše obec získá díky dotacím.

„Dotaci ze Státního fondu životního prostředí na nákup techniky máme už přislíbenou a již probíhá výběrové řízení," říká starosta. „Štěpkovač s vlastním pohonem a podvalník s kontejnery by se měly v obci objevit v polovině listopadu nebo do konce roku. Dotace by měla tvořit devadesát procent z pořizovací ceny." Tyto kontejnery budou umístěny trvale v obci i každé osadě a do nich budou Mirkovičtí ukládat bioodpad z obecních ploch i soukromých zahrad a pak odvážet.

Již zmiňovaných sedmdesát kompostérů dostanou zájemci na základě podpisu bezplatně, obec díky svému členství ve Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, které na ně získalo dotaci, zaplatí jako člen pouze desetinu jejich ceny. ⋌