Vidět tady lidé mohli orbu starým způsobem tzv. na sklad, parkur i zápolení v tahu, jež mělo prokázat sílu koní. Ve zmíněných disciplínách ve Smrhově soutěžili zemědělci převážně z Českokrumlovska v rámci tradičního klání nazvaného Smrhovská brázda.

To již posedmé uspořádali zdejší nadšenci za podpory Místní akční skupiny Pomalší s cílem ukázat, že zemědělství není jen o často skloňovaných dotacích, nýbrž hlavně o práci.

„Nevýhodou je, že oráme na strništi," řekl jeden z organizátorů klání Pavel Talíř. „Když pluh trochu podhrne slámu, hned se nechytne. A když jsou v zemi navíc kameny, dá hodně práce pluh udržet," doplnil Pavel Talíř.

Každý soutěžící musel projet deset brázd nahoru a deset dolů. Komisaři pak hodnotili pravidelnost, hloubku nebo vyrovnanost každé brázdy.