Dalibor Uhlíř získal titul MBA v Ostravě na Newport University, s. r. o. MBA je ovšem profesní, nikoli akademický titul, a píše se za jménem, ne před jménem. Získal ho v polovině 90. let. Podle jeho slov šlo o „inženýrský obor ekonomika-management“ a on do doby, než se dotazy na oprávněnost užívání Ing. před jeho jménem objevily ve veřejném prostoru, žádný titul nebo diplom neřešil.

V této budově na adrese Reální 172/2 v Moravské Ostravě sídlila, dnes již v Česku nefungující, Newport International University, s. r. o.
Co vlastně studoval Dalibor Uhlíř? Akreditovaná vysoká škola to nebyla a není

„Neměl jsem to zapotřebí, k ničemu v privátní sféře jsem to nepotřeboval,“ vysvětlil Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem-Nezávislí), bývalý místopředseda Trikolory, který, i s titulem Ing., coby nezávislý kandidoval také do Senátu ČR. „Studoval jsem fyzicky, obvíkend několik let, proti dnešním on-line kurzům a titulům fejkových anonymů,“ pronesl na adresu facebookových komentářů od anonymních uživatelů v krumlovských skupinách, kde se oprávněnost jeho titulu propírá.

Že titul používá právem, hodlá doložit na srpnovém zasedání zastupitelstva, které je naplánované na 31. srpna na 16 hodinu, s listinami týkajícími se jeho studia už seznámil vedení města a koalici. „Mám samozřejmě všechny dokumenty a doklady, diplom, vysvědčení včetně získaných kreditů u jednotlivých předmětů, diplomovou práci, nostrifikační doložku, fotky z promoce atd. Na vyjádření MŠMT stále čekám, podnikl jsem ještě další správní kroky,“ napsal pro Deník. „Titul dle nostrifikační doložky používám po skončení studia cca 25 let a na základě těchto dokladů také úřady zapsaly do OP a evidence osob.“

Z životopisu Dalibora Uhlíře na jeho soukromém webu. Zmínka o státní zkoušce na Technické univerzitě Ostrava zmizela.Zdroj: daliboruhlir.czNež se pochybnosti ohledně oprávněnosti užívání titulu Ing. Daliborem Uhlířem objevily, ve svém životopise na webu daliboruhlir.cz měl v sekci vzdělání uvedeno „Technická univerzita Ostrava: státní zkouška“, to ale smazal. „Na Technickou univerzitu (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, pozn. red.) přišlo anonymní oznámení a po dohodě s nimi jsem tuto větu odstranil. Státní zkoušku a obhajobu diplomové práce jsem skládal před společnou komisí NU a TU, kdy většina profesorů byla z TU Ostrava, a můj vedoucí diplomové práce byl profesorem TU Ostrava,“ vysvětlil místostarosta Českého Krumlova. „Takovýchto studentů jsou stovky, možná tisíce a všichni užívají titul Ing. Někteří mají nostrifikované studium JUDr.“

Newport International University titul Ing. neuděluje

K věci se v úterý 8. srpna krátce vyjádřilo i samo Ministerstvo školství. Podle něj Dalibor Uhlíř, na základě dostupných informací, na titul Ing. nárok nemá. Co se týče případného postihu, pak může jít o přestupek neoprávněného užití titulu, a to podle § 93m zákona o vysokých školách, za který lze uložit pokutu do 5000 korun.

„Newport International University s.r.o. Ostrava nikdy nebyla českou soukromou vysokou školou. Inženýr je český akademický vysokoškolský titul, který může udílet jen česká veřejná nebo soukromá vysoká škola, nikoliv zahraniční univerzita,“ doplnila podrobnosti tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová. „Jedinou výjimkou je Slovenská republika, kde je možné získat rovněž titul inženýr. Nicméně, aby zde slovenská instituce mohla působit, potřebuje splnit vůči MŠMT informační povinnost, což Newport International University s.r.o. Ostrava doposud neučinila a ani z jejich webových stránek nevyplývá, že by se mělo jednat o slovenskou vysokou školu nebo její pobočku.“

Městský úřad Český Krumlov. Ilustrační foto.
Platí smlouvy, které podepsal Dalibor Uhlíř? Právní úsek úřadu to vidí jasně

Co se týká profesních titulů MBA, BBA a dalších, ze strany ČR nepodléhají podle MŠMT žádné regulaci, pokud jsou skutečně profesní. „Pokud by se ukázalo, že se jedná o akademické tituly MBA, kdy i toto je možné, dopustila by se Newport International University s.r.o. Ostrava přestupku dle zákona o vysokých školách,“ uzavřela mluvčí.

K pochybnostem o oprávněnosti užívání titulu Ing. Daliborem Uhlířem se vyjádřil i starosta města Alexandr Nogrády (ANO 2011). „Osobně nemám důvod pochybovat o pravosti jím předloženého diplomu a diplomové práce. Věřím, že vyžádané potvrzení pravosti z Ministerstva školství bude jasným důkazem a ukončí další spekulace. O čem však již nyní není nejmenších pochyb, je pracovní nasazení pana Uhlíře a jeho přínos pro město,“ zastal se ho.

O nostrifikaci svého diplomu požádal Ministerstvo školství. „Pro klid veřejnosti, můj a všech kolegů, jsem požádal MŠMT, že po zaslání ověřených kopií všech dokumentů potvrdí studium a jeho nostrifikaci. V jaké kondici a kvalitě je dnes kdysi skvělá a prestižní škola opravdu nevím, celých 25 let jsem neměl potřebu ji kontaktovat nebo to zjišťovat,“ sdělil.

Otázka je, jestli listiny poslal na správnou adresu, protože MŠMT vysokoškolské tituly nenostrifikuje. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v Česku totiž ve většině případů rozhodují veřejné vysoké školy, které uskutečňují akreditovaný obsahově obdobný (tj. porovnatelný) studijní program.

Krumlovská radnice. Ilustrační foto.
Krumlov má znovu tři místostarosty. Do koalice vstoupili Občané patrioti

„Žadatel (tj. absolvent) o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podává žádost na jím vybranou veřejnou vysokou školu, s výjimkou studia absolvovaného v oblasti vojenství nebo oblasti bezpečnostních služeb, kdy žadatel podává žádost MO nebo MV,“ píše se přímo na webu ministerstva s tím, že Ministerstvo je pouze odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti veřejnou vysokou školou. MŠMT rozhoduje o uznání dosažení zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání.

Co o užívání titulu Ing. říkají zákony?
• Podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jde o výhradně český akademický titul pro absolventy studia v magisterských studijních programech v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství a nikdo kromě vysoké školy nemá právo ho přiznávat. (V anglosaském světě je obdobou tohoto titulu M.A., Master of Arts, nikoli MBA, Master of Business Administration, pozn. red.)
Newport International University (někdejší Newport University), kterou Dalibor Uhlíř absolvoval, není podle zákona vysoká škola, tudíž ani nemůže udělovat akademické tituly.
• Podle ustanovení § 93m zákona o vysokých školách se (1) Fyzická osoba… dopustí přestupku tím, že úmyslně neoprávněně užívá vědeckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy. (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000 Kč. Ve věci lze podat oznámení na úřadu města.