Je to výstava soutěžní a obdivuhodná a vyvrcholila ve středu slavnostním vyhlášením vítězů v Prokyšově sále českokrumlovské Prelatury. Ceny předala Helena Jelínková z dětského oddělení knihovny, která soutěž organizuje, spolu s ředitelem Martinem Nechvíle. V soutěži se sešlo 377 výtvarných prací a 80 literárních. Celkem knihovníci ocenili 30 dětí. Slavnostní okamžiky zpestřily svým vystoupením například děti z dramatického kroužku Divadýlko(vlevo) ze Základní školy Lineckáv Českém Krumlově. Zahrály pohádku, kterou společně napsaly a nyní také zahrály.