Oblastní kolo, které pořádala zdejší pobočka Českého červeného kříže, bylo ve čtvrtek 16. května v budově DDM a na dopravním hřišti v Českém Krumlově.

Soutěž, která se koná každý rok v květnu, je rozdělena do dvou věkových kategoriích, a to pro děti 1. stupně ZŠ a pro děti 2. stupně ZŠ a víceletá gymnázia. "Soutěž u malých zdravotníků prověří nejenom znalosti v poskytování první pomoci, ale děti si vyzkouší i řešení nenadálých situací přímo v praxi, úrazy jsou mnohdy velice reálně namaskované, nechybí spousta krve a figuranti z řad Střední odborné školy zdravotnické v Českém Krumlově skvěle dokáží úraz zahrát," říká ředitelka oblastního spolku ČČK Český Krumlov. "Pomáhají také s organizačním zajištěním soutěže a bez nich, a také bez dobrovolníků ČČK, by nebylo možné soutěž v takto velkém rozsahu uspořádat."

V letošním roce se soutěže zúčastnilo deset pětičlenných družstev v I. kategorii a osm družstev ve II. kategorii, soutěžilo devadesát dětí od šesti do patnácti let.

"Oproti předchozím ročníkům jsme zaznamenali nárůst zájmu dětí o účast na této již tradiční soutěži, což nás nesmírně těší," dodává Yveta Stýblová. V roce 2018 bylo přihlášeno sedm týmů v I. kategorii a devět soutěžních týmů ve II. kategorii; v roce 2017 soutěžilo pět družstev v I. kat. a sedm ve II. kat.

"Nově si letos přišly vyzkoušet soutěžní disciplíny také děti ze základní školy v Zubčicích a z kroužku Mladých zdravotníků ČČK v Kaplici," pochlubila se ředitelka oblastního spolku.

Z oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků 2019 v Českém Krumlově postupují do regionálního kola do Tábora v I. kategorii družstvo Aqualung Club Frymburk a ve II. kategorii družstvo složené ze zdravotníků ze ZŠ Frymburk. "Budeme jim držet třicátého května palce!" uzavírá Yveta Stýblová.