Mladý muž, ročník 1983, upadl do bezvědomí po zástavě srdce. Chvátaly k němu frymburská záchranka Trans Hospitalu, krumlovská záchranka a vrtulník.
Posádkám se podařilo mladého muže resuscitovat, byl napojen na umělou plicní ventilaci a letecky transportován do českobudějovické nemocnice.