Za zákazem vstupu bylo rušno, klášterní společnost Bernardinum tam kácela některé vzrostlé stromy. „Starý opatský kanál, který nám byl vrácen a pochází ze 14. století, je velmi zdevastovaný,“ říká k tomu převor vyšebrodského cisterciáckého kláštera Justin Berka. „Chceme ho dát do původního stavu, obložit kameny a opravit cesty. Projekt máme připravený, ale vichřice tam poškodila stromy. Ty nebezpečné kmeny jsme museli zlikvidovat.“

Několik stromů se naklánělo až nad stezku, některé vyrůstaly přímo z kanálu a narušovaly kamennou výdlažbu. „V té době bylo na stezce nebezpečno i z jiného důvodu,“ doplnil starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Byl jsem se tam projít a zjistil, že jsou tam i ledové plotny, na kterých hrozilo uklouznutí.“
Vyšebrodští cisterciáci chtějí opravit celou cestu kolem kanálu i jeho břehy. „Padesát let se na kanále nic nedělalo,“ přitakal převor Justin Berka. „Některé kameny jsou vyplavené, musíme tam doplnit kamenné plotny, místy je koryto popraskané.“ Na stezce přibudou odpočívadla.

Kdy se do náročné rekonstrukce klášter pustí, závisí na finančních zdrojích. „Požádali jsme si o dotaci z fondů ministerstev na opravu této památky a hledáme i další finanční zdroje,“ doplnil převor. „Rekonstrukci zahájíme, jak budeme mít peníze pohromadě.“ Oprava této části Opatské stezky si vyžádá kolem tří milionů korun.