Na základě žádosti ŘSD obec Netřebice zahájila správní řízení o pokácení 36 stromů. To se mnohým obyvatelům oblasti vůbec nezamlouvá. „Je ale nutné je pokácet kvůli jejich zdravotnímu stavu,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. „Jejich stav posoudila dendrologická společnost, specialista na arboristiku a dendrologii. Navíc stromy stojí v krajnici a nevyhovují evropským a českým státním normám i technickým podmínkám.“

„V úseku mezi Kaplicí Nádražím a Netřebicemi a dále od Netřebic k Velešínu roste výjimečně cenná alej dubů, lip a jasanů v relativně dobrém zdravotním stavu,“ oponuje Růžena Šandová z Kaplice, která se za ekology stala účastníkem řízení. „ŘSD kácení zdůvodňuje bezpečnostními riziky pro projíždějící řidiče.“

„Odbor životního prostředí v Kaplici naštěstí rozhodl, že tato alej bude zachována,“ informovala Růžena Šandová. „Rozhodnutí je již pravomocné. Nyní by se měly kácet jen stromy v prokazatelně špatném zdravotním stavu, a snad mimo vegetační dobu.“

Podle jejích slov z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že plošné vykácení stromů u silnic neřeší problém nehodovosti řidičů. Odborné studie naopak prokázaly pozitivní vliv stromů kolem cest na bezpečnost jízdy. Stromy nutí řidiče zpomalit, zatímco na vozovce bez stromů jezdí rychleji a ohrožují tím nejen sebe, ale i ostatní řidiče. „Podle policejních statistik nehody způsobují především samotní řidiči nepřizpůsobením jízdy stavu vozovky, vjetím do protisměru nebo nevěnování se řízení vozidla,“ říká Růžena Šandová. „Statistiky ani odborné studie nepotvrdily vztah mezi vysokou mírou nehodovosti a existencí pevných překážek, za které jsou považovány také stromy.“