Myšlenka na zhotovení modelu, který by zachycoval ideální podobu Krumlova v době kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. „Keramický model v měřítku 1:200 pak vznikal postupně v letech 1977-1984 a zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány,“ uvádí na svém webu muzeum s tím, že nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

Na ocenění tvůrce keramického modelu města Český Krumlov, který obdivují každoročně tisíce návštěvníků, nominovali občané města. „Vždy se účastnili veřejného života a zanechali nesmazatelnou stopu i na vzhledu města. Petr Pešek byl např. městským architektem a také iniciátorem založení Festivalu komorní hudby,“ upozornil na kulturní přínos manželů Peškových Rostislav Tarasuk.