Ani to se dnes pochopitelně neobejde bez počítačové techniky. Výsledkem je, že mnohdy do pohřebních služeb přijdou klienti s již pohřebním parte hotovým. Ale i když si již smuteční oznámení hotové nepřinesete, je vznik parte 
v pohřební službě oproti dřívějšku záležitostí prakticky několika málo minut.

„Stále více lidí, převážně mladých, umí s počítačem pracovat na vysoké úrovni, 
a tak jim ve výrobě parte nic nebrání," říká Markéta Cimerhanzlová z českokrumlovské pohřební služby. „Přinese ho tedy do pohřebního ústavu, třeba i k nám, a my ho předáme tiskárně, která ho následně vytiskne v požadovaném množství. Většinou je hotové, než s klienty probereme další důležité záležitosti."

Zájemci ale mohou postupovat také klasicky – v klidu si zvolit podobu parte přímo 
v pohřební službě, kdy jim poradí a vše ukážou pracovníci služeb.

Markéta Cimerhanzlová pracuje v pohřebním ústavu již roky a o tom, jaká nabídka smutečních oznámení existuje a jaké jsou trendy v jejich vzhledu, má dokonalý přehled. „Dříve byla smuteční parte jenom obyčejná, jednobarevná se silným černým rámečkem a s křížkem," říká.

„V současnosti se dělají dokonce i barevná parte, proto máme k dispozici například barevné obrázky Českého Krumlova, které na parte můžeme využít. Lidé si zkrátka mohou vybrat to, co se jim líbí." Parte se většinou tisknou na výšku, ale už se objevují také oznámení formátu A4, ale naležato. Obrázky, které chtějí mít pozůstalí na parte, si mohou vybrat přímo v pohřebním ústavu. Pokud by měli představu jinou, než co nabízí pohřební ústav, je možné dodat obrázky, stejně jako text na parte zvlášť a zcela individuálně.

Smuteční oznámení bývají ve většině případech velice pragmatická a připomínají spíš formulář, na kterém stojí: „Hluboce zarmouceni oznamujeme svým přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý syn/ manžel/ tatínek/ dědeček/ pradědeček. Pan XY zemřel po dlouhé /krátké /těžké nemoci/ tiše, náhle, nebo jen zemřel. Poslední rozloučení proběhne v kostele /obřadní síni," nehodící se škrtněte.

Najdou se ale i ojedinělá smuteční oznámení, která se vymykají. „Bral život s humorem. Svůj vlastní obřad si výslovně nepřál. Ať mu i na druhém břehu kvetou narcisy, dupou králíci a daří se včelám," stálo například na jednom ze smutečních oznámení.

Parte je součástí posledního rozloučení se zesnulým. Pozůstalí mohou do smutečního oznámení shrnout celou jeho životní filozofii, nebo jen informace o jeho skonu, ale hlavně životě. Proto by se příprava této listina neměla podceňovat. Připravit ho je možné i v klidu svého domova. Existují webové stránky, které vám buď zdarma, nebo za poplatek pomohou parte krok za krokem sestavit.

I v pohřebnictví, stejně jako ve všech ostatních odvětví, platí, že lidé často vybírají hlavně podle ceny. Ty se u úmrtního oznámení liší především v závislosti na druhu tisku (černobílý/barevný) a složitosti tisku (do parte se dá vložit i fotografie zemřelého). Cenové rozpětí je zhruba 260 až 560 korun za deset kusů.