Zájem o setkání bývalých příslušníků mírových sil OSN byl velký. Ve zdejších bývalých kasárnách se připravovali na jednotlivé mise, mají společné zážitky i vzpomínky a navíc mnohé z nich spojuje dlouholeté přátelství. Setkáním patří vždy konec dubna, protože první jednotky odjížděly 25. dubna 1992. Oficiálně byla tato mise ukončena 15. ledna 1996. Průběh mise prezentovala výstava s názvem Češi a Slováci v misi UNPROFOR 1992 – 1995.

V letošním roce toto významné setkání začalo v sobotu 23. dubna 2022 v 10:00 slavnostním nástupem na 1. nádvoří krumlovského zámku. Slavnostního zahájení se zúčastnilo asi 350 lidí. Nechyběli vojáci ze Slovenska. Jak řekl Jozef Kubík, víceprezident Únie vojnových veteránov SR, moc rádi pozvání na toto setkání přijali. Po vyvěšení praporů zazněla česká státní hymna. Prapor vztyčili i členové Schwarzenberské granátnické gardy v dobové uniformě. Je to poslední granátnická garda s funkcí hradní stráže operující ve 21. století na území kontinentální Evropy. Byla založena v roce 1703. Na základě občanské iniciativy byla tato tradice v roce 2015 obnovena jako staletý a hrdý symbol hradní stráže českokrumlovského zámku.

Sbírka pro Ukrajinu na městské policii v Českém Krumlově.
Sbírka pro Ukrajinu v Krumlově pokračuje. Toto je teď nutně potřeba

Setkání zahájil tajemník ČsOL Jiří Filip, který přivítal všechny přítomné vojáky a hosty. Po projevech hostů se slova ujal předseda Československé obce legionářské a předseda Sdružení válečných veteránů ČR plk. v.v. MUDr. Pavel Budinský. Ve svém projevu zdůraznil význam mírových a pozorovatelských misí. Našim vojákům se podařilo splnit všechny úkoly operačního nasazení se ctí a zároveň zachránit mnoho místních obyvatel. Vyslání praporu modrých baretů bylo ve své době největší nasazení našich vojáků v zahraničí po druhé světové válce. Získali tak neocenitelné zkušenosti, které v budoucnu použili v dalších misích na Balkáně a později i na asijském a africkém kontinentu. Připomněl, že při plnění úkolů mise UNPROFOR a navazující mise UNCRO si bohužel vyžádalo i oběti na životech, zahynulo 6 vojáků a někteří další utrpěli vážná zranění. Na závěr předal vyznamenání válečným veteránům. Ocenění převzal také starostova Českého Krumlova Mgr. Dalibor Carda. Oficiální část byla ukončena večerkou, symbolickou minutou ticha byla uctěna památka všech padlých a zemřelých vojáků.

Bylo příjemné vidět záplavu modrých baretů, potkat, pozdravit se, popovídat si s válečnými veterány, které dlouhá léta známe, nasát atmosféru malebného města Český Krumlov a zkontrolovat zámecké medvědy. Členové Československé obce legionářské si váží všech válečných veteránů, kteří se zapojili do mírových misí. Jedním ze způsobů péče o válečné veterány starších 60 let je Projekt péče o válečné veterány. Tento projekt dlouhodobě zabezpečuje Československá obec legionářská prostřednictvím svých terénních pracovníků ve všech krajích České republiky.

Eva Armeanová z Československé obce legionářské