Investor by ve Studené Loučce na pozemcích za silnicí první třídy rád postavil tři dvousetmetrové větrné elektrárny, z nichž každá by měla výkon 5,6 megawattu. Místní obyvatelé však se záměrem nesouhlasí a proti výstavbě sepsali petici. Argumentují v ní změnou krajinného rázu, blízkostí plánovaných elektráren k osadě, negativním vlivem na cenu pozemků a nemovitostí a nesouladem s krajskou územní studií.

„Zásadně odmítáme každou změnu územního plánu, která by vedla k výstavbě tohoto nebo podobného druhu zařízení,“ stojí v petici, kterou podepsalo 454 lidí, mezi nimi i více než devadesát procent obyvatel Studené Loučky.

„Nejedná se s námi fér“

Problematika byla ústředním tématem červnového zastupitelstva v Mohelnici, pod niž Studená Loučka spadá. Zasedání se účastnilo několik desítek obyvatel vesnice. „Jste zastupitelé nás všech, my jsme vás zvolili ve volbách. Udělali jsme petici, která má přes čtyři sta podpisů. Já a občané Studené Loučky ale máme pocit, že se s námi nejedná na rovinu. Že se něco rychle udělá a jsme postaveni před hotovou věc. Nechceme žádný takový větrník, chceme mít prostředí v pořádku, žít a fungovat. Máme své plány, chceme nechat domy dětem, aby nebylo okolí zohyzděné technickými obludami,“ řekl obyvatel vesnice Milan Gallo.

Ze strany obyvatel vesnice padaly během několikahodinové diskuse věcné argumenty, citovali například studii o vlivu hluku z elektráren na kvalitu spánku, ale i obvinění ze lží a podvodů. Zněl potlesk i pískot.

Podle Dušana Fojta, který vystudoval na ČVUT obor technika životního prostředí, je již nyní z dostupných materiálů a postupu jasné, že projekt nemá šanci na dokončení a nikdy nebude zrealizován. „V jednotlivých fázích schvalovacího procesu dojde ke kolizím v mnoha aspektech věcného záměru, a to mezi všemi účastníky řízení, až se toto nakonec bude řešit soudní cestou. Případ skončí u soudu, bude to stát peníze Mohelnici, investora, my budeme akorát naštvaní a ztratíme deset let života,“ je přesvědčený.

„Jsem překvapený, že občané nic nevědí“

Jednatel investorské firmy S&M Develop Martin Hofman uvedl, že společnost na poli obnovitelných zdrojů energie působí dvacet let a nikdy s nikým neměla žádné problémy. „S osadním výborem Studené Loučky jsme měli dvouapůlhodinovou schůzku. Když jsme se rozcházeli, prosil jsem je, aby informace sdělili obyvatelům. Jsem proto absolutně překvapený, že občané nic nevědí. Chápu, že ne všem se líbí větrné elektrárny. Ale kvůli tomu nelze na jiné házet špínu. Budu se občanům snažit dát veškeré informace, to, co je skutečně pravdou. Že větrné elektrárny nenarušují zdraví člověka. Nikdo si dnes nedovolí postavit větrnou elektrárnu za 210 milionů, aby mu ji pak někdo zastavil. Nikdo by takovému investorovi nepůjčil peníze,“ řekl.

Studená Loučka sousedí s Žipotínem, místní částí obce Gruna. V Žipotíně už řadu let funguje několik větrných elektráren. V Gruně chce tentýž investor vybudovat dvě další turbíny o výšce 200 metrů a výkonu 5,6 megawattu. Obec v minulých dnech uspořádala anketu, zda obyvatelé s tímto záměrem souhlasí. Pro se vyjádřilo devadesát procent hlasujících, ankety se účastnily dvě třetiny obyvatel obce starší osmnácti let.

Rozdělené vedení města

Ohledně výstavby elektráren na Studené Loučce je vedení Mohelnice rozdělené. „Existuje drtivá většina obyvatel místní části. Pokud elektrárny nechtějí, jejich názor bychom měli respektovat. Je to nefér i vůči investorovi. Proč bychom měli schvalovat změnu územního plánu, když občané nechtějí větrníky za žádnou cenu? Jsou to naši občané, jsme jimi voleni, měli bychom je zastupovat a chránit je,“ řekla místostarostka Jana Kubíčková.

Naopak starosta Pavel Kuba záměr podporuje. „Před patnácti lety bych hlasoval proti elektrárnám. Společenská situace se ale mění. Z vývozce elektrické energie se staneme dovozcem. Před lety mělo padnout rozhodnutí o stavbě jaderných elektráren, dodnes se neděje nic. Elektrickou energii mít nebudeme. Sousední státy jako Německo nebo Rakousko navyšují výrobu z obnovitelných zdrojů energie. Tento vývoj je nezastavitelný,“ je přesvědčený.

„Potřebuji informace, hlasuji pro“

Zastupitel Vladimír Daněk argumentoval, že aby se mohl rozhodnout pro nebo proti záměru, potřebuje více informací. „Občané mají relevantní argumenty, s nimiž souhlasím, na druhé straně je tu investor, který nám představuje svůj projekt a jehož názory jsou také relevantní. Informace musí být proto vyhodnoceny třetí stranou, což jsou odborníci a Olomoucký kraj. Dnes budu hlasovat pro, aby se celý proces rozjel. Neschvalujeme výstavbu větrných elektráren. Až při finálním hlasování se rozhodnu, jestli budu pro nebo proti elektrárnám,“ řekl.

Pro pořízení změny územního plánu hlasovalo dvanáct zastupitelů. Šest bylo proti, jeden nehlasoval.

Větrné elektrárny na Studené Loučce jsou jen jedním z řady podobných záměrů na Šumperku.

Další turbíny se chystají u Maletína, lokalitu pod Jestřebím a Pobučím směrem na Lukavici si vyhlédla k výstavbě tří větrných elektráren společnost ČEZ. K návrhu plánuje mezi místními uspořádat anketu.

Ožil i projekt na výstavbu dvou větrných elektráren v katastru Kobylé nad Vidnavkou. Investor zde znovu navrhuje výstavbu dvou větrných elektráren s celkovou výškou 230 metrů o výkonu 4,5 megawattu.

Výstavba větrných elektráren je v plánu rovněž u Branné. „Měli jsme debatu s nově vzniklým spolkem Pro krajinu Rychlebských hor, o vzniku větrných elektráren jsme debatovali i s občany. Zastupitelstvo schválilo záměr najít strategického partnera pro jejich vybudování. Nyní budeme záměr vyvěšovat na úřední desku a čekat na nabídky od investorů. Následně bychom chtěli vybrat jednu nabídku, kterou znovu při veřejné debatě s občany projednáme,“ nastínil další postup starosta Branné Martin Alexa.