Dalo by se říci, že na nové vlajce a znaku obce nechybí tzv. mojenský koníček. Znak totiž zdobí stříbrný kůň, jenž symbolizuje selský stav. Trněná koruna připomíná, že Mojné v minulosti náleželo pod správu zlatokorunského kláštera. Modrá střela je znak původních vlastníků a správců vsi, Bavorů ze Strakonic. Žlutá barva symbolizuje zemědělskou půdu a zelená výseč lesy. Získání symbolů je pro obec významný historický okamžik. „Obec totiž nikdy v minulosti žádné své symboly neměla," sdělila starostka Mojného Jana Zoufalá.

Znak Mojného vysoký 1,20 metru nyní zdobí obecní sál, slavnostní vlajka je v obecním úřadě. Ale starostka připravila obrovské překvapení i mojenským hasičům. Nechala jim ušít nový hasičský prapor. Nejenom obec Mojné získala před nedávnem nové symboly v podobě znaku a vlajky. K novému praporu nečekaně přišli také místní dobrovolní hasiči.

Starostka obce jim dopředu nic neprozradila a tak se dá říci, že tím hasičům přichystala příjemný šok.
„K 700. výročí obce jsem hasičům nechala udělat nový prapor a k němu také ušít zástavu. Do poslední chvíle jsem to pečlivě tajila," vyprávěla s úsměvem Jana Zoufalá. „Když jsem jim ho předala, jen se rozplývali," smála se. Mojenští hasiči nepamatují, že by dřív někdy nějaký prapor a zástavu měli.

Starostka ujistila, že na své hasiče nezapomínají. V Mojném mají svou klubovnu z bývalého skladu civilní obrany a později skladu knih. A ve vsi také působí dvě družstva mladých hasičů, celkem 21 dětí.