Rozhodnutí o přestěhování historického mostku na Chvalšinské se ruší a vrací se k novému projednávání, tak zní čerstvý verdikt Městského soudu v Praze.

Jinak řečeno, Českokrumlovská obec památkářská vyhrála soudní spor přímo s ministrem kultury a malý kamenný mostek, který měl kvůli chystaným protipovodňovým opatřením na Polečnici zmizet, zůstane s největší pravděpodobností stát tam, kde je.

„Rozsudkem je tedy zrušeno rozhodnutí ministra Václava Jehličky,“ konstatoval včera Zbyněk Dočkal z Českokrumlovské obce památkářské. „Zatím se tedy most nikam stěhovat nemůže,“ dodal.

Proti rozsudku je možné podat odvolání pouze ve formě takzvané kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu nebo jej může ministerstvo kultury akceptovat. Tyto kroky nyní tedy ministerstvo zvažuje, ale stejně jako Zbyněk Dočkal vyčkává i ono na doručení písemného znění rozsudku.

„To může trvat i několik týdnů,“ doplnila včera vedoucí informační kanceláře ministerstva kultury Viktorie Plívová s tím, že teprve poté ministerstvo rozhodne o dalších krocích.

Podle Zbyňka Dočkala dala soudkyně za pravdu Památkářské obci ve všech žalobních bodech.

Snaha o přestěhování mostku tak je v rozporu s mezinárodní úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy.

Soud také shledal špatným správní postup při rozhodování ministerstva o přestěhování mostku, kdy ministr rozhodl o tom, že most se přestěhuje, ale už nebylo řečeno jak a kam. Třetím žalobním bodem byla námitka památkářů o tom, že nikdo z ministerstva, kraje, města ani Povodí Vltavy nebral v potaz jimi navrhované alternativní možnosti protipovodňových opatření.

Mostek už dokázal přežít největší povodně v roce 2002 a mohl by zůstat na svém místě i nadále. Podle studie Hydroprojektu z roku 2003, kterou má Českokrumlovský deník k dispozici, je totiž stavěn na stoletou vodu. Jeho kapacita by se dala ovšem ještě vylepšit mírným prohloubením dna a nebo stavbou obtokového odlehčovacího suchého koryta vedle něj, které by zkrátilo meandr řeky. Další variantou by podle Dočkala mohl být takzvaný záložní propustek podél mostku.

Most se klene nad říčkou Polečnicí v záplavovém území Českého Krumlova a podle některých názorů je právě on brzdou pro zahájení prací na rozsáhlých protipovodňových opatřeních v této části města. Teoreticky by tak měl blokovat přísun několik desítek milionů korun připravených už nyní pro nutné investice.