Do června roku 2010 má most ve své péči společnost Zvánovec, která v Českém Krumlově provádí stavební práce na protipovodňových úpravách koryta řeky Vltavy.

„Vzhledem k nadměrné zátěži mostu těžkou stavební mechanizací, která najíždí k Vltavě a dopravuje materiál pro realizaci protipovodňových opatření, se město dohodlo se stavební firmou, že bude na své náklady o most pečovat a průběžně jej opravovat,“ sdělil vedoucí odboru investic Lumír Luštický.

Od úterý 23. června do pátku 26. června bude most uzavřen pro veškerou dopravu. Objízdná trasa k pivovaru nebo pod poštu bude vedena přes Latrán, Budějovickou bránu a Pivovarskou ulici. Provizorní most si město zapůjčilo ze Státního fondu hmotných rezerv do října roku 2010.