Tato slova padla při úterním veřejném projednávání chystaných protipovodňových opatření na Polečnici. Chystají se už dlouho. A podle všeho v této říčce ještě uplyne hodně vody, než k nim dojde.

Poslední roky se totiž táhly především ve znamení nekonečných soudních sporů a odvolávání se k různým instancím a tím i neustálých změn v úvahách, zdali a jak zmiňovaný most rozebrat a přesunout na jiné místo a kam. On je totiž podle některých odborníhů Achillovou patou celého projektu.
„V současné chvíli souhlasí s přemístěním mostku jeho majitel, tedy Český Krumlov, Národní památkový ústav i Ministerstvo kultury. Jediný, kdo je stále proti, je Českokrumlovská obec památkářská,“ sdělil starosta Dalibor Carda.

Klidní v tuto chvíli naopak nejsou lidé žijící poblíž Polečnice a snahy Českokrumlovské obce památkářské vnímají velmi negativně. „Ten mostek už tady dávno neměl být,“ konstatoval na veřejném projednávání protipovodňových úprav Polečnice v úterý vpodvečer rozhořčeně Jiří Sváček. „Některým lidem se snadno chrání most někde od stolu, ale když byly povodně a bylo nutné vytahovat odtud naplavené klády, aby proud vody most nezbořil, neviděl jsem u toho ani jednoho z nich.“

Hlavní představitel občanského sdružení Českokrumlovské obce památkářské Zbyněk Dočkal ovšem mostek stále hájí: „Je to historická památka, která se prostě zbourat nesmí. A existuje pět dalších variant, jak tento problém vyřešit.“
Dlužno dodat, že i tato řešení by si vyžádala nemálo peněz. Jak možnosti přestěhování, tak různé obchvaty budou stát skoro vždy kolem třiceti milionů korun.

Peníze uplavaly

„Můžete být klidní, mostek se bourat ani stěhovat nebude,“ řekl v úterý odpoledne starosta Českého Krumlova Dalibor Carda na adresu všech zastánců mostku na Chvalšinské, ať už pocházejících z řad Českokrumlovské obce památkářské, tak i patriotů historie nikde nezařazených.

Podle vyjádření Dalibora Cardy nakonec město Český Krumlov, jako vlastník mostku společně s Povodím Vltavy od dalších kroků směrem k justičním jednáním upouští. Tyto soudní průtahy mezi Českým Krumlovem, Ministerstvem kultury a Českokrumlovskou obcí památkářskou už totiž způsobily, že se nestihne podat žádost o dotační peníze, které by měly protipovodňové práce v hodnotě dalece přesahující sto milionů korun, uhradit.

Na další peníze se tak bude muset počkat nejdříve do roku 2013. Pak, pokud Povodí Vltavy dotaci získá, začnou samotné úpravy Polečnice.
Protipovodňová opatření naplánovaná Povodím Vltavy by měla obsáhnout 2,3 kilometru délky Polečnice od Budějovické brány směrem proti proudu říčky. Obsáhnout by ale určitým způsobem měla ještě dalších pět set metrů poblíž staré chvalšinské silnice.

„Celý projekt protipovodňových opatření na Polečnici obsahuje dvanáct objektů, které se nám už podařilo vyjednat. Poslední, třináctý, který už bych raději ani nenazýval číslem, byla demolice mostku na Chvalšinské,“ nastínil Zdeněk Zídek. „Na něm zatím vše zůstalo stát ve stadiu územního rozhodnutí.“
Vzhledem k těmto poměrům a číslům a také k tomu, že Povodí už investovalo do přípravy akce tři miliony korun, nechce a vlastně už ani nemůže od záměru úprav Polečnice couvnout.

Základem prací se stane vybagrované koryto a systém valů, zdí a vodu nepropustných zábradlí v různých vzdálenostech od samotného koryta říčky, včetně umělého navýšení některých pozemků poblíž břehu.

Celkově bude ale asi nutné sehnat částku kolem sto šedesáti milionů korun. Zdali se to podaří, je nyní takzvaně ve hvězdách. A jak se vlastně vyřeší most, když jej nebude možné ani zbourat, ani přesunout jinam? Něčím, co by se dalo nazvat obchvat, propustek, rozšířením koryta řeky vedle mostku. Toť zatím předběžné plány a úvahy, které zatím konkrétních podob teprve nabývají.