Kamenný propustek nedaleko Velešína, tak trochu zapomenutá památka a jedna z posledních připomínek legendární koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince, po letech konečně vstává z popela.

K životu ji začala křísit Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), jež spravuje pozemek, na kterém propustek leží. Jak uvedl mluvčí SŽDC Pavel Halla, celkové náklady na stavební zajištění propustku se vyšplhaly na 199 tisíc korun, přičemž 80 tisíc z této sumy poskytl formou dotace Jihočeský kraj. „Práce zahrnovaly dozdění narušeného zdiva, doplnění a dorovnání jeho horní hrany včetně čel lemujících náspy a také přespárování zdiva,” vyjmenoval Pavel Halla.

Doplnil, že díky těmto pracím byl propustek na delší dobu staticky zajištěn a zabezpečen. Další rekonstrukce památky tak není v plánu. „Spolu s tímto propustkem byly opraveny ještě další dva klenuté propustky v katastrálních územích Střítež u Kaplice a Dolní Svince,” podotkl Pavel Halla.

Velešínští, kteří v rámci sdružení Přátelé města Velešína o záchranu památky roky usilovali a také se podíleli na zvelebení jejího okolí, tento počin vítají. „Je dobře, že se tato upomínka na koněspřežku zachránila. Ještě by bylo dobré na toto místo přilákat turisty. Myslím, že by to pomohlo i samotnému Velešínu,” usoudila místní Jana Fraňková.

Podobně o kamenném propustku na trase někdejší „koňky” smýšlejí také památkáři. Potvrdila to mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Kateřina Voleská: „Zajištění této památky samozřejmě vítáme. Byli bychom rádi, kdyby se nyní zlepšilo ještě její využití. O to by se mohlo postarat nějaké občanské sdružení,” uvedla Kateřina Voleská s tím, že k propustku by mohla výletníky nově nasměrovat například nějaká z již existujících turistických tras.

Ačkoliv jednání o potřebě rekonstruovat kamenný propustek se vedla již několik let, k opravě odborníci přikročili až letos. Podle mluvčího SŽDC Pavla Hally byl hlavním důvodem fakt, že až nyní se podařilo zajistit potřebné finanční prostředky na stavební zajištění památky.
Milan Šilhan z odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje pro to má ještě jiné vysvětlení. Dřívější opravu památky podle něj komplikoval také fakt, že propustek se nachází na pozemku ve vlastnictví České republiky, přičemž s tímto majetkem státu má právo hospodařit právě SŽDC.

„Podle současného pojetí vlastnictví však může mít samotný propustek jiného vlastníka než pozemek, na kterém tento propustek stojí. Existuje několik judikátů soudů různých instancí, kde se obšírně řeší, za jakých okolností se jedná o samostatné objekty na pozemku a kdy jde o součásti pozemku,” doplnil Milan Šilhan.

Dřívější opravu památky podle něj komplikovala rovněž skutečnost, že SŽDC byla zřízena výhradně za účelem údržby železniční dopravní cesty. Kamenný propustek na trase bývalé koněspřežky však evidentně součást železniční dopravní cesty netvoří.

Navíc zmíněný propustek není jedinou památkou na trase „koňky”, kterou je nutné zachraňovat. „Dodnes se podařilo zajistit již pět propustků a mostků s přilehlými náspy. Aby se to povedlo, bylo nutné podstoupit řadu složitých jednání mezi krajským úřadem a SŽDC,” dodal Milan Šilhan.