Obrovskou díru udělal prudký déšť v můstku, který se už dlouho propadá a motoristé po něm proto již několik let jezdí jenom po jedné polovině.
Díra naštěstí vznikla v té uzavřené polovině této silně exponované vozovky na výjezdu z města.

Potvrdilo se tak, že motoristům při jízdě po mostě v Budějovické ulici v dolíku mezi dvěma stoupáními hrozilo mnohem větší nebezpečí než jen pomačkané plechy na autě.

„Stalo se to, na co jsem zástupce kraje i Správy a údržby silnic upozorňoval už od roku 2003. Tato událost ukázala, že hrozilo zřícení mostku, a životy lidí, kteří po něm přejížděli, tak byly v ohrožení,“ řekl starosta Velešína Josef Klíma s tím, že větším škodám naštěstí před časem zabránilo částečné omezení průjezdu po mostě.

Zákaz vjezdu

Nyní je vjezd na most zakázán úplně, motoristé se tím pádem dostanou z města na silnici E 55 jenom Krumlovskou a Kaplickou ulicí.
„Myslím, že bezpečí lidí projíždějících po mostě odpovědné úřady dost podcenily. Vždyť denně tudy projížděly stovky lidí, mnoho z nich v autobusech, které neváží zrovna málo. Co kdyby se most opravdu pod někým probořil?“ ptala se znepokojeně obyvatelka Velešína Ivana Táchová.

Již zanedlouho by se však Velešínští mohli dočkat mostku v nové podobě. Jak potvrdila Kateřina Koželuhová z odboru marketingu a vnějších vztahů Krajského úřadu Jihočeského kraje, práce na rekonstrukci přemostění by mohly být zahájeny nejpozději v červenci.

„Rada Jihočeského kraje už schválila zahájení zadávacího řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu a rovněž schválila seznam navržených dodavatelů, jimž zašleme výzvu k podání nabídky,“ uvedla Kateřina Koželuhová. Doplnila, že už byla také jmenována komise, jež došlé nabídky vyhodnotí.

Současný most strhnou

„Vhodného uchazeče o zhotovení zakázky vybere rada kraje na svém jednání nejpozději 28. června,“ doplnila Kateřina Koželuhová. Práce nemají trvat déle než do září.

Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu současného mostu jej prý budou muset pracovníci firmy, jež vzejde z výběrového řízení, strhnout. Na jeho místě pak podle Kateřiny Koželuhové postaví zcela nové přemostění.

„Po dokončení rekonstrukce bude po mostě veden obousměrný provoz na silnici o šířce šesti metrů a po jedné straně mostu povede chodník široký 1,5 metru,“ informovala Kateřina Koželuhová.

S pracemi budou spojena četná dopravní omezení, na něž si však motoristé mohou zvykat už nyní, kdy je Budějovická ulice kvůli propadlému mostku v úseku od odbočky na Sídliště ke křižovatce se silnicí E 55 uzavřena.

„Kromě již zmíněného zákazu vjezdu do části Budějovické ulice nově platí i zákaz zastavení v Krumlovské ulici, kudy teď více motoristů vyjíždí z města na E 55. Současně platí omezení rychlosti na silnici E 55 u křižovatky s Krumlovskou ulicí na 70 kilometrů v hodině,“ vyjmenoval starosta Josef Klíma.