Při kontrole se zjistilo, že částečně poklesl středový pilíř mostního provizoria u krumlovského pivovaru, které městu slouží, navzdory svému názvu, už dlouhých sedmnáct let, od povodní v r. 2002. Pokles negativně ovlivňuje pevnost celé konstrukce, a tak město coby vlastník mostu dostalo nařízeno, aby okamžitě začalo na odstranění zjištěných závad pracovat. „Prvním krokem bylo dočasné snížení únosnosti mostu,“ vysvětluje tajemník městského úřadu Radim Rouče. „Město během prázdnin nechá zpracovat projektovou dokumentaci k zabezpečení stávajícího či výstavbě nového pilíře.“

Náklady na tato opatření město vyjdou řádově na stovky tisíc korun. „Nastalá situace nás pochopitelně mrzí a jsme si dobře vědomi komplikací, které mohou ve městě v této souvislosti vznikat, pracujeme tedy na co nejrychlejší nápravě,“ zdůrazňuje starosta města Dalibor Carda. „Prověřujeme i operativní řešení, jak most rychle zabezpečit a zprůjezdnit i pro těžší vozidla, nicméně v tuto chvíli nemáme jinou možnost než se řídit pokyny stanovenými ve zprávě o prohlídce mostu.“

Z historie mostu
Namísto mostu, který v roce 2002 strhla i s cisternou, která na něm stála, povodeň (na snímku), dodnes u krumlovského pivovaru přes řeku vede provizorní přemostění, které si po povodních město zapůjčilo od Správy státních hmotných rezerv. V roce 2017 Krumlov most o délce 48 metrů od Správy koupil za 8 milionů korun. Už v roce 2009 se plánovala stavba nového otočného mostu za 60 milionů korun, ta ale nevyšla.

PŘES BRÁNU? ANO, ALE JEN MENŠÍ AUTA

Řidiči těžších vozidel mohou využít náhradní trasu po ulici Latrán a skrz Budějovickou bránu, musejí ovšem vzít v úvahu její šířkové (2,5 metru) a výškové (3,5 metru) omezení, stejně jako prostorové dispozice odbočky do Pivovarské ulice.