Český Krumlov – Dnes můžete navštívit výstavu nazvanou 6 plus 4 rovná se…
Jak porozumět samotnému názvu výstavy? Koncepce je postavena na výběru z maturitních prací studentů oboru Užitá fotografie a média Střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově uplynulých šesti let.
Jedná se tedy o jakousi ochutnávku určitého vzorku ze všech dosavadních maturit, které od začátku fungování oboru Užitá fotografie a média proběhly. Číslo 4 pak symbolizuje počet ročníků, které obor v současnosti studují a které si již na první absolventy ani nemohou pamatovat.
Jak už bylo řečeno, výstava přinese maturitní práce studentů a rovněž jejich maturitní knihy, které budou ve výstavním sále přítomny jak fyzicky, tak i multimediálně na třech obrazovkách.
„Naše maturity jsou specifické v tom, že student dělá výstavní soubor a svou autorskou knihu," vysvětlil kurátor výstavy Jan Mahr. Návštěvníci se mohou těšit na různorodá témata fotografií. Především se však jedná o autorské výpovědi studentů, kteří za pomoci fotografie řeší existenciální témata a předkládají nám svůj pohled na svět a naší civilizaci.
Výstava probíhá od 21.10. do 31.12. ve výstavních prostorách chodby přízemí a víceúčelového sálu Regionálního muzea v Českém Krumlově, kde se dnes od 18. hodin koná její slavnostní zahájení.