Propadl mu natolik, že se rozhodl mu zasvětit svůj profesní život. Postupem let se vypracoval na správce Lesní správy Český Krumlov Lesů ČR.

Kolik hektarů spravuje Lesní správa Český Krumlov Lesů ČR?

Zhruba 19 300 hektarů státní lesní půdy a na cirka 4500 hektarů soukromého lesa zajišťuje výkon OLH – odborný lesní hospodář .

Kolik let jste ve funkci správce?

Od roku 2001 jsem byl lesním správcem na Lesní správě Kaplice, po reorganizaci v roce 2006 působím na Lesní správě Český Krumlov.

Můžete načrtnout, co tato profese obnáší?

Zjednodušeně komplexní správu státního majetku. Především jde o přípravu podkladů pro práce v lese a následně o kontrolu, zda je činnost prováděna podle zpracovaných projektů a uzavřené obchodní smlouvy. Vedení kolektivu pracovníků, kteří zajišťují vlastní venkovní činnosti. Vlastní výčet činností by vydal na celou stránku. Pro mne je důležité, že se nejedná o monotónní činnost, každý den přináší něco nového…

K lesům máte blízko už od dětství. Co vás na nich tak fascinovalo?

S lesem jsem se začal seznamovat díky svému otci, který je také lesníkem. Co mne fascinovalo a dodnes fascinuje – někdy se používá pojem, kterým se to pokusím vyjádřit – „zelená katedrála“.

Na Českokrumlovsku je určitě mnoho míst, kam by se člověk mohl podívat. Přesto, které lesy byste vy sám doporučil? Které lokality na vás osobně nejvíce působí?

Těch míst je více, ale vybral bych dvě: za prvé Kleť, která je hodně rozmanitá, má svá kouzelná zákoutí a stále mne ještě dokáže překvapit. Za druhé: Pohoří na Šumavě, jehož náhorní rovina má také své kouzlo.

Někteří lidé se v lesích nechovají zrovna nejlépe. Máte nějaké páky, jak zakročit proti vandalům?

Zakročit se dá těžko, protože málokoho přistihnete. Jednou z možností je přítomnost našeho personálu venku a součinnost s Policií České republiky. Nejvíce nadějí vkládám do výchovy dětí. Velice se této činnosti věnují kolegové z městských lesů v Českém Krumlově, s kterými rádi na programech pro děti spolupracujeme a do budoucna bych se rád dostal na jejich úroveň.

Vznikají v místních lesích i černé skládky?

Ano, bohužel. Tomuto nešvaru opravdu nerozumím, jestliže funguje systém sběrných dvorů, výkup elektro spotřebičů, většina obcí organizuje jednou ročně svoz velkoobjemového odpadu… Proč někdo naloží do auta pytle, pneumatiku, televizi a vyhodí je v lese? Nechápu.

Jaká lesní zvěř je na Českokrumlovsku nejčastěji k vidění? A kde?

Nejčastěji je k vidění zvěř srnčí, která žije prakticky všude. Ve větších lesních komplexích žije zvěř vysoká (jelení) a černá (divočáci). Ta však žije o poznání skrytě a čtenáři by ji mohli spatřit pouze při velmi obezřetném pohybu brzo ráno, nebo při soumraku. Na Krumlovsku již trvale sídlí rys, ale toho spatřit je malý zázrak, mně se to zatím poštěstilo dvakrát.