Na chystaném pokračování stavby D3 mezi Třebonínem a Kaplicí se objevil problém. Nejsou to ani miny z druhé světové války nebo zapomenuté doly, které by se náhle propadly. Zádrhel je jen „papírový“, může ale způsobit velké zdržení.

Na uvedený úsek dálnice běží výběrové řízení. Ale otazník se začal vznášet nad referencemi, které mají prokázat zdatnost firmy, která nabídla nejnižší cenu. Je to společnost Metrostav Infrastructure.

Ve středních Čechách u jiného výběrového řízení byla tato firma i s nejlepší cenou vyřazena ze soutěže pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Kvůli tomu, že referenční stavby se realizovaly pod hlavičkou Metrostavu a ne Metrostav Infrastructure. Aktuálně se řeší, jestli je to v pořádku, podáním u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

A není vyloučeno, že by se mohla situace opakovat i na jihu Čech. „Obecně, potenciál téhle komplikace tam je,“ připustil pro Deník mluvčí ŘSD Jan Rýdl, ale nechtěl spekulovat o tom, jestli by mohlo být přímo ohroženo výběrové řízení pro D3 u Třebonína.

Metrostav Infrastructure jakékoliv zpochybnění referencí odmítá.

Dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží se měla začít stavět ještě letos. Výběrové řízení ale ještě nebylo ukončeno. "Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Celkem bylo podáno pět nabídek. Na stavbu jsou vykoupeny všechny pozemky a k dispozici je pravomocné stavební povolení," uvedl Jan Studecký, tiskový mluvčí ŘSD a doplnil, že výstavba může být zahájena ihned poté, co bude vyhlášen vítěz a bude s ním podepsána smlouva.

Jenže součástí výběrového řízení jsou také tak zvané reference. A pokud by byly v případě firmy Metrostav Infrastructure zpochybněny, mohlo by to výrazně posunout realizaci zakázky. A podle informací Deníku to hrozí. Metrostav Infrastructure ale nesouhlasí s tím, že by reference byly sporné kvůli tomu, že se týkají staveb realizovaných dříve firmou Metrostav.

"Metrostav Infrastructure nesouhlasí s vyjádřením ŘSD o problémech společnosti a jejich sporných referencích," uvedl Jan Kuhn, referent komunikace Metrostav Infrastructure a dodal, že firma je připravena se bránit proti tvrzením, která ji poškozují.

"Na Metrostav Infrastructure přešly od 1. 9. 2020 v rámci převodu části závodu zakázky realizované v ČR divizí 4 Metrostav a.s. včetně referencí. Společnost Metrostav Infrastructure a.s. tak rovněž nadále odpovídá za stavby, které uvádí mezi referencemi a je smluvní stranou těchto kontraktů, což bylo potvrzeno i smluvně s ŘSD. Je s podivem, že jiní veřejní zadavatelé naše reference akceptují," uvedl Jan Kuhn.

"Náš tým za poslední roky úspěšně realizoval, či právě pomocí vlastních technologií staví například tyto zakázky: D48 Rybí MÚK Rychaltice, D6 Řevničov, obchvat, Modernizace dálnice D1 úsek 16, 19, 23, Dálnice D11 Hradec Králové - Smiřice, Dálnice D35 Časy - Ostrov a nemůže tak vznikat pochybnost o našich schopnostech realizovat významné silniční dopravní stavby," doplnil Jan Kuhn.

„Všechny námi realizované stavby byly vždy dokončeny řádně a včas! ŘSD má s naší prací mnohaleté zkušenosti a naše reference jsou průkazné. Osobně jsem se na mnoha projektech pro ŘSD v minulosti podílel a jsem přesvědčen, že v ŘSD jsou s prací našeho týmu dlouhodobě spokojeni,“ uvedl Zdeněk Ludvík, ředitel Metrostav Infrastructure. „Věřím, že ÚOHS na zakázce D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 – levá strana a následně i ŘSD tyto skutečnosti potvrdí, reference společnosti nebudou do budoucna zpochybňovány a motoristé se budou moci těšit na kvalitní, rychlou a cenově výhodnou výstavbu komunikací,“ dodává Zdeněk Ludvík.

"Metrostav Infrastructure je oddalováním staveb, kde podal pro investory nejvýhodnější nabídku a není o ní zatím rozhodnuto rovněž znepokojen, jelikož je připraven začít ihned stavět a neztotožňuje se s tím, že by jakkoliv oddaloval jejich možné zahájení," doplnil Jan Kuhn.

K situaci se pro Českobudějovický deník vyjádřil i Josef Král, oblastní ředitel pro region Čechy jih z Metrostav Infrastructure a.s.: "Já sám jsem poslední čtyři roky v rámci divize 4 Metrostav stavěl pro ŘSD dálnici D3 úsek Bošilec – Ševětín a jsem na práci našeho týmu hrdý. Tuto stavbu mám na starosti i teď v záruční době. Je absolutně nelogické, že někdo může naše reference a schopnosti takto zpochybňovat!" podivuje se Josef Král. "Máme na jihu Čech podaných pro ŘSD aktuálně pět nabídek do výběrových řízení s nevýhodnější cenou včetně stavby dálnice D3 úsek Třebonín - Kaplice. Ani u jedné stavby jsme nedostali zatím informaci, jestli jsme vyřazeni nebo jsme vyhráli," zdůrazňuje Josef Král.

Realizaci staveb ale mohou případné spory o regulérnost výběrového řízení hodně zdržet. Zažili to i Jihočeši na D3. Například na jaře roku 2012 se začal hledat zhotovitel úseků Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné. V září 2013 byli oficiálně seznámeni účastníci výběrového řízení s výsledkem a prakticky vzápětí začaly soudní spory. Dva neúspěšní uchazeči se odvolali a napadli výsledek soutěže. Úřad pro hospodářskou soutěž následně zrušil úkon hodnocení nabídek i další kroky zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Zadavatel postupoval netransparentně při posouzení a hodnocení nabídkových cen,“ uvedl k tomu tehdy tiskový mluvčí úřadu Martin Švanda. Hodnocení nabídek se muselo zopakovat. A stavět se začalo až za další dva roky 7. dubna 2015.