Postupně v průběhu dvou dnů onemocnělo 35 dětí do patnácti let, čtyři ve věku 15 – 18 let a tři dospělí. „Jedno dítě bylo na doporučení lékaře hospitalizováno v českobudějovické nemocnice a po odeznění potíží bylo následně propuštěno, výsledky vyšetření byly negativní. Potíže trvaly u většiny nemocných jeden den, šlo o zvýšenou teplotu, zvracení, případně průjmy,“ zmínili hygienici.

Epidemioložka KHS nastavila protiepidemická opatření včetně používání jednorázového nádobí a zvýšeného používání dezinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny.

Zatím bez pokut

Sezona letních dětských rekreací je v polovině a jihočeští hygienici měli k 27. červenci nahlášeno celkem dvě stě devadesát zotavovacích akcí a na nich 36 060 dětí a téměř pět desítek menších táborů do 30 dětí v rámci tzv. jiných podobných akcí.

„Celkem v polovině prázdnin registrujeme 338 akcí a 37 624 rekreovaných dětí. Na rozdíl o minulé sezony je nahlášen i jeden putovní tábor. Na prázdniny máme naplánováno 125 kontrol, za první měsíc jsme jich realizovali už 93. Na zotavovacích akcích 74, na jiných podobných akcích 17 a dále jsme kontrolovali i pět samostatných stravovací zařízení. Pozitivní je, že dosud je průběh dětských rekreací klidnější než vloni, nemuseli jsme udělit žádnou sankci, nezjistili jsme žádné závažnější pochybení, pouze v závěru minulého týdne jsme řešili první onemocnění s hromadným výskytem a obdrželi jsme jeden podnět, který byl následnou kontrolou shledán jako neopodstatněný,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje MUDr. Marie Nosková.

Červencové farmářské trhy v Kaplici.
Farmářské trhy v Kaplici ovládly roztomilé lamy. Fotku s nimi chtěl mít každý

Tábory v bodech:
· Z jihočeských okresů se tradičně největší počet táborů koná na Jindřichohradecku a na Písecku.
· Pro organizátory akcí jako každý rok poskytují pracovníci jihočeské KHS telefonické informace, a to včetně víkendů. Kontakty pro jednotlivé okresy najdou na titulní stránce www.khscb.cz.
· O uplynulých prázdninách provedli hygienici v Jihočeském kraji celkem 136 kontrol akcí letní dětské rekreace.

Podnět se týkal stravování, stavu lékárničky, vedení zdravotních záznamů a osvědčení o způsobilosti práce s dětmi na jedné jiné podobné akce na Strakonicku. V těchto případech pracovníci KHS kontrolují na místě v podnětech uvedená sdělení. Kontrola na místě v tomto případě žádný z uvedených nedostatků nezjistila. Ve všech sledovaných ukazatelích byly dodrženy limity pro pitnou vodu, byla předložena potvrzení o způsobilosti pro práci s dětmi, byla zkontrolována kuchyně a rovněž dávky jídel a složení jídelníčku byly bez závad a uzpůsobeny sportovní náplni tábora.

Vloni se za celou sezonu rekreovalo v Jihočeském kraji 36 917 dětí na celkem 367 akcích. Jihočeský kraj je dlouhodobě regionem s vůbec nevyšším počtem táborů a rekreovaných dětí a aktuální počty přihlášených ukazují, že letos se bude v kraji rekreovat ještě více dětí než vloni.

Banner ženyBanner ženyZdroj: Jan Lakomý

Hledáme babičku, maminku a dceru.
Znáte hrdinky, o kterých by se mělo psát? Hledáme zajímavé ženy tří generací