Český Krumlov – Konference Tempus Libri 2014 odstartovala již ve čtvrtek, avšak hlavní program začal v pátek. Konferenci hostí krumlovské gymnázium. „Jsme rádi, že se tak významná událost uskuteční na naší škole," ocenila Hana Bůžková, ředitelka gymnázia.
Tempus Libri 2014 je v pořadí již šestou mezinárodní interdisciplinární konferencí, jež je věnovaná problematice knižní kultury. Účastníci se zabývají putováním knih raného novověku v čase a pokládají si otázky, jak docházelo k proměnám jejich obsahů, ale i jejich proměnám materiálním a vzhledovým. Konference je vedena v českém, slovenském, německém a francouzském jazyce.
„Účast je vskutku mezinárodní. Přijeli k nám lidé z Polska, Slovenska, Rakouska, Itálie, Francie i Maďarska," prozradila Jitka Radimská, organizátorka konference z Ústavu romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jitka Radimská zavzpomínala na dobu, kdy na krumlovském gymnáziu působila dvacet let coby středoškolská profesorka českého a francouzského jazyka: „Byla to nejkrásnější léta mého života. Přišla jsem sem v roce 1971 a již tehdy mělo gymnázium velmi vysokou úroveň. Měla jsem štěstí na kolegy i studenty, s nimiž se dodnes rádi setkáváme." Jitka Radimská pamatuje stěhování gymnázia z Linecké ulice na jeho nynější adresu. Míní, že gymnázium vypadá dnes lépe. „Je to tu velmi živé," dodala.
Účastníky konference přijel pozdravit také proděkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity Dr. Pavel Král, který na krumlovském gymnáziu studoval. „Zdejší studium mi dalo naprostý základ pro pokračování v mé profesní kariéře. Vždycky jsem měl rád historii, ale také jazyky a sport," řekl rodilý Krumlovák a historik žijící v současné době ve Zlaté Koruně. Konference o knižní kultuře Tempus Libri 2014 dnes končí.