Prostranství před vstupem do kaplického gymnázia doznalo v uplynulých několika dnech výrazné změny. Kromě nové zastřešené venkovní učebny vyroste na školní půdě i nová zeleň, kterou zasazovali samotní studenti. Zvelebené školní prostředí bude veřejnosti představeno 11. května.

„Už to máme skoro hotové, zbývají nám poslední detaily. Samozřejmě lidé hned neuvidí zeleň, kterou jsme tam zasadili. Nyní jsou tam jen malé sazenky,“ řekla učitelka Hana Kýbusová, která vede školní ekotým.

Žáci se na úpravě veřejného prostranství střídali během hodin tělesné výchovy nebo biologie. „Nepodíleli se ale jen na sázení. Zabudovávali například dřevěný chodníček, pracovali na skalce. Bylo toho hodně,“ řekla Kýbusová.

11. května bude ve škole odstartována i jedna výrazná novinka, která je dalším krokem k ekologičtějšímu provozu zařízení. „Na takzvaný projektový den začneme s kompostováním, kterému se chceme nadále věnovat,“ řekla zástupkyně ředitelky Jiřina Staňková.

„Už nyní nám tu stojí dva kompostery. Počítáme, že během tohoto týdne začneme na škole sbírat bioodpad. Máme nakoupené speciální koše, které rozmístíme do tříd. Tyto koše větrají, takže v nich může odpad ležet delší dobu, aniž by zapáchal nebo hnil. 11. května tento bioodpad použijeme k založení kompostu,“ dodala Hana Kýbusová.

Ekoškola

Prostředí před školní budovou je upravováno v rámci projektu Škola pro udržitelný provoz. Body k dobru si díky tomu bude moci gymnázium přičíst i na svojí cestě k titulu Ekoškola, o který usiluje.

„Dá se říct, že kompostování je takový vedlejší projekt Ekoškoly. Vlastně nám to všechno do sebe náramně zapadá. Všechny tyto projekty jsou provázané,“ řekla Kýbusová.

O titul Ekoškola kaplická střední škola zažádá nejspíš v příštím roce. „Je to dlouhodobý projekt, který v podstatě nemá konec. Stále je totiž co zlepšovat. Doufám tedy, že tu bude fungovat dlouhá léta,“ uvedla Hana Kýbusová.

Pokud bude škola opravdu úspěšná a titul získá, bude ho muset pravidelně obhajovat. „Takže to znamená, že jestli ho získáme, snaha o ekologičtější provoz nám neuhasne. Naopak budeme muset dokázat, že jsme se opět někam posunuli. Musíme pak obhajovat, že si titul zasloužíme i nadále,“ vysvětlila Kýbusová.