Díky dvojici autorů Petr Jelínek a Lenka Hůlková nyní mohou zájemci nahlédnout do dávné historie nádherného lipenského městečka a prozkoumat dávná zákoutí tohoto místa. Hornoplánská kronikářka a kustodka Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané Lenka Hůlková vydala další knihu, která propaguje její milovanou domovinu. Publikace nazvaná Horní Planá a okolí se krom textu věnuje hlavně historickým fotografiím.

„Podařilo se nám dát dohromady více než 200 fotografií s podrobnými popisy, za což jsem moc ráda, protože se jedná o velmi zajímavou sondu do naší minulosti,“ řekla Lenka Hůlková. Ta si váží hlavně práce Petra Jelínka, který se postaral v první řadě o text. „Bez něj by kniha vůbec nevznikla, s textem se popasoval naprosto úžasně,“ podotkla kronikářka, která knihu vydala na vlastní náklady.

Území, jemuž se autoři věnují, tvoří bývalý soudní okres Horní Planá, který existoval od roku 1850 na ploše 37 186 hektarů a zahrnoval 20 katastrálních obcí s 69 osadami. Zajímavostí je, že obyvatelstvo bylo až do roku 1945 z 96 procent německé národnosti.

V knize se čtenáři dočtou o obcích, jako je například Bělá, Jablonec či Lštín. „V řadě míst je v současnosti jen velmi málo stálých obyvatel a o udržení zdejšího života se také zasluhují obyvatelé dočasní – chalupáři,“ píše v knize Petr Jelínek. Pro ilustraci – například v Hodňově žilo v roce 1930 1109 lidí, v roce 2001 už jen 79, v obci Pestřice žilo 872 lidí, před jedenácti lety při sčítání lidu pouze čtyři.

K největšímu úbytku obyvatel došlo po roce 1945, kdy bylo až na výjimky vystěhováno německé obyvatelstvo. Z původní osídlené plochy bývalého soudního okresu zbyla zhruba jedna třetina.

Kniha Horní Planá a okolí je zajímavou publikací jak pro lidi, kteří na Hornoplánsku žijí, tak i pro turisty, kteří se chtějí o tomto zajímavém místě dozvědět něco bližšího.