V hradní kuchyni (na snímku) na zájemce čekala spousta dobrot, mimo jiné pečená selátka nebo žebra, klobásy, koláče i vdolky. K vidění bylo lisování vína, vaření hustého středověkého piva. Své umění předvedli mistři hradních řemesel, například kovář, přadlena, hrnčíř, lovčí a řezbář. Kameníci tesali chybějící ostění vstupu do hradní kuchyně. Děti si při oslavě babího léta užily vyjížďky na koních i soutěže.

V sobotu 14. září se letos již osmé plavení dříví konalo v Rakousku u potoku Schrollenbach.
Polena plula kanálem