V sobotu vládl na hradě Pořešín vojenský duch. Kromě šermířských soubojů byly po celý den k vidění ukázky dobových řemesel a života v raném středověku. Tržiště se stánky bylo otevřeno celý den.