Než se však zastupitelé sejdou, musejí vyčkat na uplynutí zákonem daných lhůt.

„Jestliže se volby konaly 15. a 16. října a Státní volební komise by např. oficiální výsledky voleb vyhlásila v úterý 19. října, až do 29. října poběží desetidenní zákonná lhůta pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

Jestliže takový návrh nikdo nepodá, mohou pak dosavadní starostové začít rozesílat pozvánky na ustavující zasedání zastupitelstva. První zasedání zastupitelstva by pak mohlo být v souladu se zákonem o obcích nejdříve 6. listopadu,“ vysvětlila Marie Jiříčková.

Doplnila, že až do doby, než se nově ustanovená zastupitelstva poprvé sejdou, řídí obce současní starostové a místostarostové, případně radní.