Během předchozích let vadilo nejen části zastupitelů, ale i veřejnosti to, co by se mohlo nazvat možným střetem zájmů. V hodnotící kulturní komisi totiž zasedali zčásti stejní lidé, kteří o grantové peníze žádali. To se na základě politického tlaku změnilo, ale nyní zaznívají výtky opačným směrem, protože podle některých názorů chybí dnes v komisi odborníci. A těmi jsou tady z valné části hlavně lidé, kteří kulturu nebo akce s ní související, pořádají, tedy většinou i žadatelé o granty.
Začarovaný kruh? Zdá se, že ano.

„Pokud dosáhnou požadavky pořadatelů celkové částky pět a půl milionu korun, ale k dispozici na rozdělení budeme mít jen něco málo přes dva miliony, nikdy nerozdělíme peníze tak, aby se to bez výhrad neobešlo,“ okomentovala současný i letitý stav věcí místostarostka Jitka Zikmundová.
Sami radní přiznávají, že současná hodnotitelská komise byla sestavována v časové tísni po volbách a rozhodně není dogmatem, že v dalším rozhodování v ní budou titíž lidé.

„Jsme malé město, kde se mezi sebou takřka všichni známe a v podstatě tu není možné zamezit nějakému střetu zájmů. Těžko najdete odborníka, který se v problematice orientuje a je schopen adekvátně hodnotit, aby ale zároveň nebyl nějak spojen s některým ze žadatelů,“ uvedl Tomáš Zunt s tím, že v pravidlech by pak mělo být tedy dopsáno, že v komisi nesmí sedět ani kamarádi a příbuzní žadatelů, což už zavání absurdnem. „Peněz opravdu není mnoho, ale o to víc je nutné stanovit jasná a průhledná pravidla. Hodnotící komise a to nejen pro kulturu, ale i v jiných oblastech, by měly být podle mého názoru komisemi rady města. Tím by v nich byli zastoupeni někteří politici, ale i lidé, kteří se v daném oboru dlouhodobě pohybují a orientují se v něm,“ naznačil včera možnou vizi změn Tomáš Zunt. Práce na změnách teprve začínají, ale jak avizovala TOP 09 už na jednání zastupitelů, nové schéma rozdělování peněz přinést určitě chce.

Dalším řešením by ovšem teoreticky mohlo být navýšení grantových peněz určených pro podporu kultury tak, aby požadavky opravdu pokryly beze zbytku. Tedy na zmiňovaných pět a půl milionu.
„Jde o to, kolik adekvátních projektů hodných této podpory opravdu existuje,“ dodal Tomáš Zunt. Jinými slovy, jde o to zjistit, zdali by snaha o navýšení byla opodstatněná.

Dále je také potřeba rozlousknout otázku, zdali podporovat projekty, které jsou zčásti komerční a akce pořádané ryzími nadšenci, které se ani z vybraného vstupného stejně nemají šanci nikdy zcela zaplatit. K tomu je nutno připomenout, že každoročně získává nyní ještě přímo z rozpočtu města několika set tisícovou podporu i Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.