Peněz je vždycky málo, ať se rozdělují, jak se rozdělují. S takovým pocitem vyšla z letošního rozdělování městských grantů nemalá část uchazečů o finanční podporu svých kulturních akcí v Českém Krumlově. „Žádostí jsme měli za pět milionů a k dispozici jen polovinu těchto peněz,“ konstatovala místostarostka Jitka Zikmundová.

Město Český Krumlov ze svého rozpočtu uvolní celkem 2,3 milionu korun, které dopomohou celkem 41 akcím. Mezi nejatraktivnější budou nejspíše patřit koncert Vodní hudby speciálně složené přímo pro Český Krumlov, který se uskuteční 17. července na náměstí Svornosti a jenž je součástí Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov. Představí se na něm například Severočeská filharmonie Teplice, Kühnův smíšený sbor či Schola Gregoriana Pragensis. Další hudební akci přímo k výročí 700 let první písemné zmínky o Českém Krumlově jako městě nachystal Festival komorní hudby.

Na částečné financování akcí, které se budou vázat k letošnímu výročí města, hledá radnice také další finanční zdroje například ze sponzorských darů.

Dvacet milionů ročně

Podle některých zastupitelů ale není podpora vlastního kulturního života ve městě tak výrazná, jak by si ji obyvatelé zasloužili. „Mně chybí především podpora místní kultury a umělců,“ namítá například zastupitel Miroslav Máče.

„Částka vyhrazená na granty není jedinou podporou,“ doplňuje starosta Luboš Jedlička. „Ročně putuje z rozpočtu na podporu kultury kolem 20 milionů korun. Například na dotace pro Městské divadlo, kino nebo knihovnu.“

Program podpory pro letošek je podle radnice rozdělen do čtyř okruhů: První je zaměřen na činnost místní souborů, spolků a zájmových sdružení. Z něj dostanou prostředky například Městský pěvecký sbor Perchta, soubor historických tanců Fioretto, sdružení jihočeských básníků KRB, dětský sbor Krumlovští pištci nebo folklorní soubor Růže.

Druhý okruh zahrnuje víceleté granty, kde figurují tradiční projekty jako MHF Č. Krumlov, Barokní večer na zámku, Festival komorní hudby a další dlouhodobě pořádané akce. Třetí okruh podporuje aktivity dětí a mládeže do 18 let. Peníze z něj získají dětský sbor Medvíďata, pořadatelé První přehlídky mládežnických dechových orchestrů Č. Krumlov nebo Fotoklub Č. Krumlov.

Do čtvrtého okruhu spadá živá kultura pro veřejnost mimo hlavní sezonu a uspěli v něm s žádostmi organizátoři masopustu, Českokrumlovský dětský sbor nebo Krumlovský komorní orchestr.