Pily však zaburácí jen u dřevin, které odborníci označí jako nebezpečné. Jak upřesnila Eva Bímová z kaplického odboru životního prostředí, zdravotní stav stromů posuzují experti především ve frekventovaných lokalitách ve městě, jako jsou zahrady škol, dětská hřiště či areál koupaliště. Znalecké posudky pak odborníci vydávají rovněž na stromy rostoucí podél silnic nebo chodníků.

Právě zmíněné posudky jsou pak pro úředníky odboru životního prostředí klíčové při rozhodování o tom, které dřeviny pokácet. Zuby motorových pil se však zakousávají jen do stromů, u nichž nelze vzhledem k jejich zdravotnímu stavu vyloučit náhlý pád.

To byl případ i dvou sdrčitých lip u základní umělecké školy anebo naposledy dvou jírovců pleťových na náměstí. „Pokud je možné dřeviny ještě zachránit, zajišťujeme zdravotní, redukční nebo výchovné řezy. Takto v nejbližší době odborníci ošetří například javory před Základní školou Omlenická a u jilmu na stejném místě nebo u jírovce maďalu na Farském náměstí zajistíme takzvanou pokladnicovou vazbu," vyjmenovala Eva Bímová.

Doplnila, že rozhodovat o kácení letitých dřevin je vždy těžké, přednost však v těchto případech má bezpečnost obyvatel před estetickým významem dřevin.