Na odbor dopravy a silničního hospodářství českokrumlovského městského úřadu se v poslední době donesly informace od motoristů, že 
v některé dny mezi šestou a sedmou hodinou ranní dochází ve světelné křižovatce u Porákova mostu k výpadku funkčnosti signalizace.

Týká se to ovšem jenom jednoho jízdního pruhu ve směru jízdy od Českých Budějovic na Kaplici. „Dodavatel světelní signalizace byl s tímto obeznámen a provádí dodatečné úpravy systému tak, aby zajistil jeho nepřetržitou funkčnost, a současně, aby zjistil původ této závady," sdělila nám k tomuto zajímavému problému tisková mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová, která se netají tím, že se sama s uvedenou záhadou při cestě do zaměstnání setkala.

Podle jejích informací byl aktuálně systém světelné signalizace pro tento směr jízdy dočasně, zhruba po dobu jednoho týdne, nastaven na pevně stanovený interval. Dodavatel jej navíc dovybavil záznamovým zařízením, které by mělo odhalit, co anomálie způsobuje.

Českokrumlovská radnice prosí všechny motoristy, kteří by se při průjezdu uvedenou křižovatkou setkali s podobnými obtížemi, aby o tom podali informaci na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov nebo také českokrumlovské městské policii či službám města. Jejich informace by pomohly přispět k vysledování souvislostí, které k výpadkům vedou – jsou-li ty souvislosti nějaké. Přece jen se blíží Halloween a kdo ví, co je mezi nebem a zemí…