Ačkoliv se lidé ve vedení města Kaplice domnívali, že nová rozhledna na Hradišťském vrchu bude pro zájemce otevřena již od nového roku, nestalo se tak.

Rozhledna na Hradišťském vrchu.„Rozhledna není zkolaudována,“ potvrdil starosta Kaplice Pavel Talíř. „V současnosti se odstraňují vady a nedodělky. A musíme dbát na to, aby se dodržely všechny podmínky vázané na dotaci.“

Jisté je, že stavba bude slavnostně otevřena na začátku turistické sezony, to znamená 21. března. Ale s tím, že se předpokládá, že ve skutečnosti na ni bude vstup umožněn dříve. „Je odtud nádherný výhled,“ ujišťuje Pavel Talíř, který nahoru již několikrát vystoupal. „Keltové věděli, proč si postavili hradiště v těchto místech.“

Vzhůru vede 109 schodů, schodiště zabezpečuje kovová síť. K rozhledně vede cesta, avšak ještě není opatřena turistickým značením. Když byste se chtěli podívat na horu Hradiště i rozhlednu, kterou prozatím obklopuje staveniště, můžete auto zaparkovat v osadě Hradiště u penzionu Myslivna a odtud jít v pohodě po cestě nahoru.

„Nebo je možné parkovat u penzionu Mexiko,“ radí Pavel Talíř. „Dá se tam ale dojít i po stezce z Blanska. Požádáme ještě turisty, aby trasu k rozhledně vyznačili.“

Na horu Hradiště se ale dá dostat z řady cyklotras v okolí prakticky ze všech směrů.