Stále přítomná bude dávná historie v areálu zříceniny hradu Pořešín. A to nejen ve zbytcích zdí této památky nedaleko Kaplice, ale také v unikátní expozici. Tu již připravují členové sdružení Hrady na Malši, kteří o hrad pečují.

Hlavním lákadlem stálé výstavy se mají stát modely jednotlivých hradních zřícenin na Kaplicku, tedy Pořešína, Velešína, Louzku a Sokolčí. Ty budou vycházet z rekonstrukcí původní podoby všech zmíněných památek, které s využitím poznatků dlouholetých archeologických výzkumů vytvořil přední český odborník na hradní architekturu Tomáš Durdík.

„Modely budou chránit speciální plastové krychle o rozměrech metr krát metr,“ upřesnil jednatel sdružení Radek Kocanda.

Doplnil, že k návštěvě expozice, jež bude umístěna v předpolí hradu, návštěvníky jistě přiláká rovněž plastická mapa někdejší zemské cesty, která zahrne území od Českých Budějovic až k dnešní česko–rakouské státní hranici. I tady budou vyznačeny všechny hrady, tentokrát včetně tvrze Tichá.

„Mapa bude přibližně metr široká a sedm nebo osm metrů dlouhá,“ podotkl Radek Kocanda. Dodal, že návštěvníci hradu budou moci obdivovat například i unikátní nálezy, které světlo světa spatřily při archeologických průzkumech hradů.

O tom, kdy nová expozice vznikne, rozhodne hlavně úspěšnost nadšenců ze sdružení Hrady na Malši při podávání žádostí o dotační peníze.