Ve středu odpoledne 7. srpna 2002 se začaly zvedat hladiny na kaplických řekách. Jaké to bude mít pokračování, nenapadlo nikoho ani ve snu.

V noci praskla soběnovská přehrada a čtvrt hodiny nato rupla hráz Pytlového rybníka. Ještě v noci nastaly první evakuace obyvatel domů. Dnes by při případné povodni nebyli Kapličtí bezradní. V první řadě by se všichni řídili povodňovým plánem, do kterého je zahrnuto všech 14 obcí v působnosti Kaplice jako obce s rozšířenou působností.

„V návaznosti na něj byl vytvořen protipovodňový varovný systém,“ říká starosta Kaplice Pavel Talíř. „Funguje na bázi rozhlasu.“

Povodí důkladně upravilo koryta a břehové porosty řek Černá a Malše tak, aby stoupající hladina hned tak neohrožovala lidi a jejich majetky. „Koryta byla prohloubena, zmizely porosty, které bránily průtoku vody,“ popisuje Pavel Talíř, jaká protipovodňová opatření město i jiné organizace od kritického roku 2002 vytvořily. V Kaplici, v místě s nízkým břehem, byla vyvýšena jedna z ulic. „Máme jediný problém, o kterém víme – a to je oplocení některých pozemků v zahrádkářské kolonii, které by mohlo působit problémy,“ uvědomuje si starosta. Také byly vybudovány dvě hladinoměrné stanice. S nimi je propojen varovný systém, jenž funguje v součinnosti s městským rozhlasem.