Setkání při zpívání v kapli v Bělé je již tradicí. "Sešli jsme se v hojném počtu," ocenila Linda Krásová z Bělé. "Společně jsme sdíleli chvíle vánoční. V kapli jsme si jako každý rok poslechli krátký vánoční příběh, uctili jsme společně Ježíšovo narození a zazpívali jsme si koledy. Nebo jsme venku jen tak postáli

s přáteli u ohně, popřáli si hezké svátky a popili svařené víno."

Zatímco někteří byli opojeni procházkou pod noční oblohou, krásnou atmosférou v kapli a po skončení vyrazili opět svižným krokem k domovu, jiní ještě zůstali. Nechtěo se jim opustit pospolitou atmosféru vánočního večera, tak zůstali ještě na několik doušků svařáku.

"Vánoční povídání pro nás připravila Denisa Aubrechtová a i letos to bylo pohlazeni na duši," chválí Linda Krásová. "Kapela, která nás doprovázela při zpěvu, je tvořena převážně bělskými muzikanty, ale druhým rokem ji podpořily i naše dětičky. Takže díky flétničkám Andělce a Štěpánce Karlachovým, harmoniu - Mariance Krásové, houslím Jáklovým a samozřejmě všem zpěvačkám a zpěvákům."

Vánoce jsou ve znamení zázraku a jeden z nich je, že již tolik let místní drží tradici zpívání v Bělé, na jejíž přípravě se podílí mnoho lidí. "Děkujeme i obci za podporu," dodala Linda Krásová.

A Eliška Stará z Malont dodává: "Na sváteční slovo, zpívání koled a přání všeho dobrého se u kaple v Bělé scházejí lidé místní i z blízkých okolních vesnic. Poděkování patří všem, kteří se na realizaci tohoto setkávání podílejí a i příchozím, kteří vždy snahu místních ocení. Příjemná procházka k vyzdobené kapli je zde již tradičním završením Štědrého dne. Škoda, že na Bělé nebylo tentokrát bílo." Lidé se u kaple na Štědrý den scházejí od 22 hodin.

Linda Krásová, Eliška Stará