Obyvatelé Olbramovic mají od pátku 30. září 2022 obchvat. Desítky tisíc automobilů denně už nebudou jezdit skrz obec, která byla kvůli chybějícímu obchvatu rozdělena na dvě poloviny. Nová silnice je dlouhá 3,4 kilometru a stavební firma ji zvládla dokončit s půlročním předstihem východně od obce. „Na stavbu čekali místní třicet let, nyní je dokončena za pouhých sedmnáct měsíců. Je to obrovská úleva pro Olbramovice, které trápí enormní dopravní zatížení zejména kamionovou dopravou, která doposud projížděla středem obce,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

„Průjezd obcí Olbramovice byl vzhledem k vysokým dopravním intenzitám již řadu let vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak pro místní obyvatele. Původní trasa silnice I/3 dělila Olbramovice na dvě poloviny, což zejména v dopravních špičkách vytvářelo velmi nebezpečné situace pro chodce i řidiče. Chtěl bych tedy poděkovat zhotoviteli, kterému se podařilo práce urychlit a stavbu zprovoznit s půlročním předstihem. Nový obchvat přináší zásadní úlevu místním obyvatelům, a to díky výraznému poklesu dopravy projíždějící obcí a samozřejmě také řidičům, kteří budou moci bezpečně a plynule objet Olbramovice po nové kapacitní komunikaci, která vede mimo zastavěné území,“ představil nový obchvat generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dopravu v Českých Budějovicích a okolí omezují dopravní i jiné stavby. Například teplovodu z Temelína do Budějovic, oprava vjezdového systému na parkoviště na Mariánském nebo práce v Nádražní ulici.
Budějovické uzavírky a dopravní omezení: Parkoviště Mariánské nebo Nádražní

Součástí stavby jsou tři mosty, mimoúrovňová křižovatka, podchod pro pěší a dvě protihlukové stěny o celkové délce 1 200 metrů. Celková délka obchvatu je 3,4 kilometru a náklady jsou v celkové výši 321 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem je firma M-Silnice a. s. Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zvyšují kapacitu, ale nehody hrozí

Obchvat Olbramovic je pokračováním zkapacitnění silnice I/3, staví se zde obchvaty a přidává třetí pruh. V současné době je již I/3 upravena na šířkovém uspořádání 2+1 od D1 u Mirošovic až k Benešovu. U Benešova byly uvedeny do provozu dvě nové okružní křižovatky, U Topolu a Červené Vršky. Co znamená na vytíženém dopravním tahu jakákoliv vážnější nehoda, to se ukázalo například 22. září. Havárie nedaleko Bystřice na Benešovsku znamenala kilometrové kolony a zdlouhavou objížďku po místních komunikacích.

Dopravní prioritou pro ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic je nyní dobudovat středočeskou část dálnice D3, která umožní rychlejší a bezpečnější cestu z jihu Čech do Prahy. Koncem minulého roku došlo k průlomu, Nejvyšší správní soud ukončil vleklý spor o to, kudy dálnice povede, když odmítl kasační stížnost proti plánům Středočeského kraje.

Z výstavby obchvatu Olbramovic.
Budoucí obchvat Olbramovic: stavební stroje pracují i poblíž Čapího hnízda

„V tuto chvíli máme již vydána všechna rozhodnutí o výjimkách pro zvláště chráněné druhy, ŘSD připravuje žádosti o vydání územního rozhodnutí, kde využije v maximální možné míře všech nástrojů nové legislativy. Současně připravuje podklady pro projektování dokumentace pro stavební povolení. Na celé trase jsou prováděny velmi rozsáhlé geotechnické průzkumy,“ dodává Martin Kupka.

Ředitelství silnic a dálnic předpokládá zahájení výstavby středočeské části dálnice D3 v roce 2026.