Od tohoto pátku vstoupí v Českém Krumlově v platnost aktualizované ceny pro vodné a stočné ve dvousložkové podobě.
Za odebrané množství budou odběratelé platit cenu pro vodné 31,46 korun za kubík a pro stočné 31,17 korun za kubík vody. Celkem to tedy bude 62,63 korun plus desetiprocentní daň z přidané hodnoty. Celková cena za vodné a stočné tak od dubna vzroste o 8,66 procenta.

„Pro jednu osobu s průměrnou roční spotřebou 30 kubíků představuje aktualizace ceníku vodného a stočného zvýšení plateb o zhruba 15 korun měsíčně,“ dodala mluvčí radnice Jitka Augustinová s tím, že pevná měsíční paušální platba ve výši necelých 70 korun plus DPH pro nejběžnější velikost vodoměrů o kapacitě 2,5 kubíku za hodinu zůstává beze změn.

Tyto změny schválila rada města souběžně s aktualizací smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku města Český Krumlov.
„Stanovení nových cen bylo odloženo oproti minulým létům o čtvrt roku a probíhalo podle nové metodiky,“ objasnil Jiří Pavlíček, vedoucí českokrumlovského odboru financí a zároveň dodal: „Město připravuje podání žádostí o dotace na rozšíření a obnovu svého vodohospodářského majetku z Operačního programu životní prostředí a proto muselo upravit smlouvu s provozovatelem vodohospodářského majetku, společností ČEVAK podle dotačních pravidel.“

Úhradu za vodné a stočné platí domácnosti a podniky přímo této společnosti. Ceny vodného a stočného se odvíjejí od nákladů, které jsou potřeba na obnovu vodohospodářského majetku. Za pronájem vodohospodářského majetku město ročně inkasuje město 13,5 milionu korun plus DPH. Veškeré finanční prostředky za nájemné vodohospodářského majetku, které město získá, investuje zpátky do obnovy vodohospodářského majetku, tedy do rekonstrukce a obnovy vodovodů a kanalizací. „I pro následující roky bude zachováno pravidlo, že veškeré nájemné za vodohospodářský majetek města, které platí jeho provozovatel, tedy ČEVAK a které je nákladovou položkou cen vodného a stočného, bude směřováno do obnovy vodohospodářského majetku,“ doplnil Jiří Pavlíček.

Na obnovu vodohospodářského majetku města Český Krumlov má město podle zákona zpracován Desetiletý plán obnovy vodohospodářského majetku, který každoročně aktualizuje. V letošním roce bude Český Krumlov investovat zhruba 30,5 milionu korun, protože zapojí ušetřené finanční prostředky z uplynulých let.