Výskyt losa na území dnešní České republiky nebyl nikdy příliš hojný, poslední záznamy před jeho vyhubením pocházejí z 16. století. "Na našem území se začal znovu objevovat od roku 1957. Šlo o migrující zvířata z rezervací v severním a středním Polsku, kde byl reintrodukován a kde jeho populace následně dobře prosperovaly," píše na svém profilu organizace. "Až do konce 60. let se na našem území vyskytoval pouze sporadicky. Na přelomu 60. a 70. let ale počet migrujících jedinců narůstal, zvyšovala se i délka jejich pobytu a vyrovnával se poměr pohlaví. V roce 1974 bylo na Jindřichohradecku zaznamenáno narození prvního mláděte, což lze považovat za první údaj o stálém výskytu losa na našem území." 

Tři losy evropské se u Horní Plané podařilo vyfotografovat Aleně Raftlové na začátku října 2012.Tři losy evropské se u Horní Plané podařilo vyfotografovat Aleně Raftlové na začátku října 2012.Zdroj: Alena Raftlová

V jižních Čechách, kde se los vyskytuje na Třeboňsku, v Novohradských horách a na Lipensku, došlo v posledních letech k poklesu losí populace. Původně odhadovaná početnost 10-15 losů na pravém břehu Lipna už bohužel dávno neplatí, a tak se losi pomalu stávají nejvzácnějšími obyvateli rakouského pohraničí. 

Logo ALKA Wildlife, o.p.s.Logo ALKA Wildlife, o.p.s.Zdroj: ALKA Wildlife, o.p.s.Symbol společnosti - alka velká - je černobílý pták vzhledem připomínající známé tučňáky. Bohužel alka velká, stejně jako řada jiných druhů, vyhynula vlivem člověka. Poslední jedinec byl zabit v roce 1844. 

Posláním neziskové nestátní společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět svými aktivitami proti tomuto trendu. Posláním společnosti je získávat, šířit a aplikovat informace týkající se biologie a ekologie živočichů tak, aby došlo k jejich efektivní, vědecky podložené ochraně a managementu.

Samice losa evropského, kterou srazilo auto u Studánek.
Další los zahynul na silnici Českokrumlovska