Přitom školství ve Zlaté Koruně má dlouhou tradici. Už v roce 1772 ve Zlaté Koruně zřídil školu opat cisterciáckého kláštera Bohumír Bylanský. Obci se spolu s pedagogy podařilo do dnešních dnů udržet v chodu alespoň mateřskou školu, takže má na co navázat. A protože současná legislativa již na počtu žáků nebazíruje, zastupitelé obce se jednohlasně rozhodli zlatokorunskou základní školu obnovit. Vše na založení a zaregistrování základní školy je připraveno a nyní záleží na druhé straně – rodičích dětí ze Zlaté Koruny a okolí – jestli bude mít škola koho učit.

Právě proto se zástupci vedení obce, odborného přípravného týmu i zástupců krajského úřadu sešli v pondělí s obyvateli Zlaté Koruny a vedlejších vesnic či Krumlova, aby jim projekt představili a vše kolem vzniku a fungování školy dopodrobna vysvětlili.

„Základní škola by se otevřela prvního září roku 2022,“ sdělil zastupitel Pavel Král. „A to pro děti ze Zlaté Koruny, Plešovic a Rájova, ale nebráníme se přijmout také žáky například ze Srnína, Dolního Třebonína, Přísečné, Štěkře, Záluží, Černice i Českého Krumlova. Cílíme nejprve především na ročníky 2015/2016. Mohli by k nám ale i přestoupit žáci, kteří již docházejí jinam.“

Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou se po více než 100 letech otevřela pro veřejnost.
Věž Jakobínka v Rožmberku získala jako jediná z Česka evropskou cenu

Škola bude mít název Základní a Mateřská škola Antonína Borového Zlatá Koruna a znovu se vrátí do své budovy, v níž teď sídlí obecní úřad a jedna třída mateřské školy, zatímco druhá třída s menšími dětmi je hned vedle v areálu kláštera. Obecní úřad se přestěhuje do rekonstruovaných prostor společenského domu. Školáci budou mít tři učebny v horním patře, školka zůstane v přízemí. Zlatokorunská škola bude málotřídní pro 1. až 5. ročník. Představa je, že první ročník by byl v jedné třídě, 2. a 3. ročník společně v další třídě a ve třetí učebně by se společně učily 4. a 5. ročník. Ovšem konečné uspořádání bude vycházet z počtu dětí.

„Naším cílem je vytvořit školu rodinného typu, s individuálním přístupem k žákům, ale s moderními výukovými metodami. Velká část výuky by se měla odehrávat venku,“ doplnil Pavel Král. „Stravování bude ve výdejně mateřské školy, jídla budou přivážena ze Základní školy v Křemži. Družina bude dětem k dispozici ráno i odpoledne, děti se budou moci věnovat i zájmové činnosti. Spolupráci nabídla ZUŠ Český Krumlov, děti mohou sportovat v kroužku u hasičů, hrát fotbal, případně mohou vzniknout i jiné kroužky.“

Slavnostní ocenění zástupců Křemže při vyhlášení soutěže v roce 2019 v Hrzánském paláci.
Křemže se opět raduje z vítězství. Podpoří aktivity pro rodiny a seniory

O rozšíření zlatokorunské mateřské školy na základní a mateřskou školu rozhodnou zastupitelé na konci června. Pak podají žádost o zápis do rejstříku škol a bude následovat příprava základní koncepce školy. Zápis dětí do školy formou školy nanečisto se uskuteční na jaře roku 2022.

„Řada z nás, co jsme tady, do zlatokorunské školy chodila,“ připomněl zastupitel Jaroslav Král. „Rozdíl mezi tím, jak Zlatá Koruna žila v době, kdy tu škola byla, a teď, je obrovský. Funkční škola v obci znamená obrovský příliv energie. Všechny děti v obci se zase budou znát, starší i ty mladší, stejně tak rodiče, obyvatelé lépe poznají své sousedy, všichni více poznají své okolí. Škola je pro obec velmi důležitá. Nyní tedy vše doma zvažte, my všichni, kdo jsme zde, jsme vám kdykoliv k dispozici, ptejte se na cokoliv. Nyní záleží jen na vás, jestli škola v Koruně bude opět fungovat.“

Harmonogram:
Na konci června zastupitelstvo rozhodne o rozšíření mateřské školy na ZŠ a MŠ.
Do 30. 9. podá žádost o zápis do rejstříku škol.
Do konce listopadu je možné žádost ještě doplnit.
Na začátku roku 2022 bude škola zapsána do rejstříku.
Zhruba v únoru se bude konat konkurz na ředitele školy.
Na jaře 2022 bude zápis dětí do školy.
1. 9. 2022 nastane první školní den.