„Přednostně budou podpořeny projekty pro cílovou skupinu děti a mládež, na podporu rodin, terénní práce nebo zajištění široké sítě preventivních programů,“ uvedla mluvčí radnice Jitka Augustinová.

Druhým důležitým bodem je zaměření na seniory a zdravotně postižené občany, mapování potřebnosti pobytových zařízení pro seniory a zdravotně postižené, zpřístupňování informovanosti všem seniorům, podporu celoživotního vzdělávání a aktivizační programy.

Třetí a čtvrtý okruh možností se orientují na etnické menšiny nebo občany v akutní nepříznivé sociální situaci. Celkem na Program pro oblast sociálních služeb – komunitní plán vyhradilo město ve svém rozpočtu pro letošní rok 1,2 milionu korun.