Pořádné oblečení, trpělivost a sílu potřebují v těchto mrazivých dnech pracovníci společnosti ČEVAK, kteří mají v popisu práce péči o Samsonovu kašnu na českobudějovickém náměstí. Dvakrát denně sem vyrážejí zápolit se zamrzající hladinou.

Jedinými pomocníky jsou jim přitom lopaty, krumpáče a rybářský podběrák. S těmi krok za krokem kašnu obcházejí, rozbíjejí led na hladině a kry pak z vody vyloví. To vše proto, aby voda v bazénu neměla šanci úplně zamrznout a nepoškodila tak historickou památku.

„Nic jiného nám nezbývá, Samsonova kašna je jediné takové zařízení ve městě, které musí být celoročně napuštěné. Kdyby byla dlouhodobě bez vody, podepsalo by se to na těsnosti spár,“ vysvětluje zdánlivě sisyfovské úsilí zpravidla tříčlenné pracovní čety mluvčí společnost Jitka Kramářová.

Hladinu v kašně sice od podzimu do jara nepřetržitě čeří zařízení, které zajišťuje cirkulaci vody, to by bylo ale samo o sobě na současné mrazy krátké. „Voda je díky němu aspoň trochu v pohybu, ale při minus dvaceti nezbývá, než do ledu udělat díry pomocí lopat a krumpáčů,“ vypočítává Kramářová jedinou schůdnou cestu, jak uchránit kašnu před rozmary počasí.

O čem taková práce je, ví dobře Dušan Kasper. „Musíme sem teď každý den. Bývá tu až několikacentimetrová vrstva ledu. Práci nám trochu přidělávají také některé děti, které se baví tím, že házejí vyndané zmrzlé kusy zase zpátky do kašny,“ řekl Dušan Kasper a dodal, že s tím se musí počítat.

Podobnému počínání by mohla zčásti zabránit páska, kterou včera zaměstnanci společnosti ČEVAK natáhli po obvodu kašny. „Je tu ale hlavně z bezpečnostních důvodů, aby na zmrazcích u kašny někdo neuklouzl a nezranil se,“ zdůrazňuje Kramářová.

O zdraví jde ale i samotným vodohospodářům. Uvolnit hladinu po celém obvodu kašny trvá více než hodinu a neodnést takovou práci v lepším případě nachlazením dokáží jen opravdu silné nátury. Každodenní péčí o kašnu přitom pro zaměstnance ČEVAK nepříjemné pracovní úkoly ani zdaleka nekončí.

Co možná nevíte

Samsonova kašna byla zřízena 
v letech 1721 až 1727 jako součást městského vodovodu. Byla napájena z Vltavy přes vodárenskou věž a sloužila k zásobování města užitkovou vodou až do počátku 20. století. Kašna svou velikostí patří na první místo v České republice. Plocha hladiny zaujímá 158 m², maximální hloubka 1,5 m, objem vody 237 m³ a výška centrálního sloupu se sochou Samsona je 10,9 m. Kašna je dílem místního sochaře Josefa Dietricha a kameníka Zachariáše Horna.

Dno nádrže tvoří velké kamenné desky tloušťky asi 0,15 m. Stěny nádrže jsou rovněž kamenné a jsou spojené skobami a táhly s centrálním sloupem. Těsnění kamenných bloků bylo původně provedeno zálivkou z horké smůly. Pod centrálním sloupem vede ve směru východ – západ cihelná klenutá chodba šíře 0,8 m a výšky 1,15 m. Na obou koncích této chodby byly při výstavbě kašny zřízeny šachty pro vodovodní ovládací ventily.

Velmi složitou problematikou při rekonstrukci kašny byl návrh zimního provozu. V minulosti byla kašna napuštěna celoročně, v zimě ji zakrývali dřevěným bedněním kuželovitého tvaru. S ohledem na vodní nasycenost podloží není možné připustit vyprázdnění kašny na zimu a mrazem tak ohrozit statickou stabilitu a vodotěsnost nově sanované nádrže složené z mozaiky kamenných desek a bloků. Celorepublikově unikátním řešením se tak stal návrh na udržování maximálního vodního sloupce v kašně po celý rok. Zamrznutí hladiny brání cirkulační systém a režim provozních povinností obsluhy.

Mráz trhá vodovody

Doslova denním chlebem jsou pro ně v mrazivých dnech poruchy na vodovodní síti. Vinou silných mrazů praskají vodovody či vodovodní přípojky a v takovém případě nezbývá, než místo, kde voda uniká mimo potrubí, najít, prokopat se k němu a poškozený úsek vodovodního řadu opravit. „Jen v Budějovicích jsme takových případů řešili čtrnáct. Například vinou takové poruchy na Pražské třídě bylo dočasně bez vody asi sto lidí v části Nemanic,“ říká Jitka Kramářová a doplňuje, že v takovém případě je prioritou opravit poruchu v co nejkratším čase, aby lidé zůstali bez dodávky vody skutečně jen na nezbytně dlouhou dobu. Většina oprav tak bývá otázkou jediného dne.

Vyhráno nebude ovšem ani poté, co se oteplí. Právě doba, kdy půda kolem vodovodů rozmrzá, bývá riziková. „Při prudkém oteplení se stává, že mokrá těžká zem sesedne a může svými pohyby vodovodní řady poškodit,“ vysvětluje mluvčí.

Zbytečné škody

Spoustu problémů a zbytečně vysoké škody dokáže mráz napáchat také v domácnostech, kde majitelé nemovitostí zapomněli před zimou zabezpečit vodoměry. Ty pak velice snadno prasknou a rázem může být v domě či na chalupě pořádná potopa. „Škody pak mohou být několikanásobně vyšší než je cena zničeného vodovodu, řádově může jít až o desetitisíce,“ upozorňuje Jitka Kramářová.

Prevence takových katastrof je přitom jednoduchá a levná. Stačí dohlédnout na to, aby byla zavřená okna do místnosti, kde je vodoměr umístěný a samotné zařízení zabezpečit proti chladu nepromrzajícím materiálem. Ideální je pro takové případy polystyren.