Lidé, kteří projdou léčením,  trpí nízkým sebevědomím, a to jim značně ztěžuje zapojit se do společnosti a pracovního procesu. „Pobyt v léčebně je často spojen s určitou stigmatizací, která komplikuje dotčeným osobám uplatnění na trhu práce," řekla Veronika Attlová z českobudějovické neziskové společnosti  Attavena. „Od toho se potom odvíjejí další možné životní potíže."

Proto Attavena přišla s projektem Vozataj. Jeho cílem je  pomoci lidem při cestě z léčebny do zaměstnání, poskytuje jim poradenství při orientaci na pracovním trhu i vzdělávání. V léčebně již vyzkoušeli projekt Vozataj I, do něhož se zapojilo 452 klientů. Pacienti si ho značně oblíbili, bohužel ale v červenci skončil.

Zářijový Vozataj II bude velmi podobný svému předchůdci a přinese novinku v podobě speciálních besed. Například besedy nazvané Jak se neztratit, při nichž se bude mluvit třeba o dluhové problematice či trénování paměti. Besedy mají pacienty léčebny uvolnit a motivovat.

Vozataj  II bude fungovat dva roky.

Oba projekty se snaží zvýšit sebevědomí klientů léčebny. Mají dát každému šanci udělat něco pro sebe. Nejdůležitější je snaha a vůle na sobě pracovat.

Ze svých účastníků kurzu má radost například lektorka Iveta Drdová ze Středního odborného učiliště v Lišově. „Kluci jsou hodně šikovní, dělají velký pokrok a přistupují k tomu velice odpovědně."

Projektů se klienti léčebny účastní dobrovolně. Služba je bezplatná. Je jen a jen na nich, kterou aktivitu si vyberou. Doposud si mohli vybírat například rekvalifikační počítačové kurzy, orientace na trhu práce, virtuální firma či bilanční diagnostika. „Ti odhodlanější mohli získat dílčí kvalifikace v oboru výpomoc při přípravě pokrmů nebo dokonce zprostředkování podporovaného pracovního místa," zmínily pracovnice Attaveny.

Veronika Attlová si spolupráci s léčebnou chválí. „Během projektu jsme se museli potýkat s komplikacemi vyplývajícími z kolize projektových aktivit a terapeutickým programem léčebny, nicméně díky vstřícnosti ze strany pracovníků se nám vždy podařilo výuku sestavit tak, aby zásadním způsobem nenarušovala chod léčebny. Patří jim tedy velký dík za hladký průběh projektu."